Regionalt kulturhus i Moss

Foto: Lisa Kara Frøyland

I Moss står det regionale kulturhuset i fare dersom dagens opposisjon får flertall i høstens valg.

Venstre skulle ønske dette var rent valgflesk, men dessverre er det ikke det. I fjor vedtok et enstemmig bystyre at det regionale kulturhuset i Moss skal bygges med hovedscene på Parkteatret og med scene 2 i Samfunnssalen. Vi gledet oss alle sammen, både politikere og kulturlivet selv. Endelig kunne vi ta fatt på byggingen etter mange år med utredninger og avklaringer.

Noe av poenget med Parkteatret/Samfunnssalen som regionalt kulturhus er å kunne gi et fullverdig tilbud både for prøver og framføringer. Derfor kom det som et sjokk da opposisjonen (Ap, SV og Rødt) i år foreslo å vurdere scene 2 på Verket. Det setter hele prosjektet i fare og disse partiene gir kulturlivet akkurat det de ikke trenger; usikkerhet om framdrift og gjennomføring av prosjektet. Etter mange år med utredninger trodde kulturlivet de endelig kunne få glede av et regionalt kulturhus. Men nei, nå skal det utredes igjen.

Politikk handler om ulike ting. Vi kan ta opp saker vi brenner for, gjøre valg, prioritere og lede prosesser videre, gjerne tverrpolitisk. Man kan også så tvil om prosesser som er satt i gang og være opptatt av å sinke eller utrede seg vekk fra saker. Akkurat nå ser det ut til at opposisjonen ønsker å endre enigheten om regionalt kulturhus til en ny krangel. De som lider under dette er kulturen selv.

Det er mange og strenge krav som stilles til et regionalt kulturhus. Det arbeidet som er gjort med Parkteatret/Samfunnssalen innfrir kravene og skaffer prosjektet ti millioner til investeringen fra stat/fylkeskommune. Parkteatret som hovedscene vil gi et stort løft, med oppgraderte scener, lager, verksted, garderober, ulike tekniske rigger og enormt mye bedre funksjonalitet for innlastning og avvikling. Dette var alle partier enige om.

Samtidig vil Scene 2 i Samfunnssalen gi den beste løsningen i Østfold, med både prøvelokaler og muligheter for flere former for kunstneriske uttrykk. Den fysiske avstanden mellom Parkteatret og Samfunnsalen gjør mange oppgaver enklere fordi sambruk og samkjøring er svært viktig. Denne samlede løsningen er den rimeligste, også fordi den kan samkjøres.

Det finnes ingen løsninger som klarer å kombinere prislapp og det offentliges krav til et regionalt kulturhus bedre enn det forslaget som er vedtatt i bystyret. Scene 2 må bygges nå slik at aktiviteten ved Parkteatret kan flytte dit mens Parkteatret bygges om og pusses opp. Vi har et stramt tidsskjema om vi skal bli ferdig innen 2019 som vedtatt.

Alt dette vet egentlig Ap, SV og Rødt. Det er derfor utrolig at de nå vil ha en ny runde med utredninger som kan stoppe hele prosjektet med et regionalt kulturhus. Samfunnssalen innfrir alle krav til Scene 2 med glans og har et stort flatt gulvareal og riktig takhøyde. Scenen på Verket innfrir ikke kravene. Omfattende utredning, avklaring og planlegging må til uten å vite om Verket kan innfri. En kansellering nå som prosjektet endelig er startet, er derfor et slag i ansiktet på Teaterkråkene, Eldbgjørgs Ballettskole, Kulturskolen, APPLAUS og mange flere som har bidratt til den vedtatte løsningen.

Det er bra for en by å ha flere kulturelle samlingssteder. Du finner ikke ett eneste regionalt kulturhus i Norge som dekker alles behov. Det er alltid behov for ekstra lokaler, scener og ildsjeler som driver kulturen framover i mange ulike former. Slik er det også i Moss, hvor vi har supplement til et regionalt kulturhus som festivalområder, konsertarenaer og klubblokaler.

Et regionalt kulturhus i kulturkvartalet med Parkteatret/Samfunnssalen utelukker ikke det. Blir scene 2 derimot flyttet, kan vi glemme det regionale kulturhuset i sentrum. Det er dette valget står om. Venstre og dagens flertall har vedtatt å gjennomføre prosjektet. Vil velgerne la oss fullføre det?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**