6. kandidat Kjellrun Støp

Kjellrun Støp, Foto: Fotograf Hattrem

Kjellrun Støp (75) er Venstres 6. kandidat ved kommunevalget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Kjellrun Støp(75) er vararepresentant til kommunestyret og Plan-og Utviklingskomiteen i denne valgperioden. Hun er pensjonist, og har tidligere arbeidet som høgskolelektor ved HiNT. Hun bor i Eplehagen på Nesset i Levanger.

Kjellrun Støp er spesielt opptatt av Byutviklingen i Levanger, Levanger som turistmål, Pleie og omsorg, samt skole, oppvekst og Kultur. For at Levanger skal nå sine målsettinger innen disse områdene må vi:
Byutvikling i Levanger: Vi må tilrettelegge for en målrettet utvikling av Levanger sentrum (Trehusbyen) med forankring i byens identitet samtidig som vi tar hensyn til vår tids behov for handel, transport, tjenester og møtesteder. Levanger må bli det gode sted for alle i forhold til opplevelse, utdanning, bokvalitet, sosial kontakt, trivsel og helse. Kulturtilbud er viktig – det skaper livsglede, tilhørighet og livsutfoldelse hos den enkelte.
Levanger som turistmål: Levanger må ha økt fokus på markedsføring av Trehusbyen, Martnasbyen, Cittaslowbyen, Sykkelbyen og Blomsterbyen. Gjennom dette vil vil vise at vi har et levende sentrum med butikker, gallerier, kafeer, kino og møteplasser. Vertskapsrollen er her bærende, vi må vise raushet og anbefale hverandre. Lokal mat på spisesteder er viktig. Levanger er en kulturkommune med variert og aktivt kulturliv.
Skilting av Levanger er viktig både som Trehusby og Cittaslowby.
Pleie og omsorg: Innbyggerne må oppleve et helhetlig tjenestetilbud tilpasset deres behov og dagtilbudet til eldre og andre med behov må styrkes.
Skole og oppvekst: Styrke læreren, gi lærere i grunnskolen økt kompetanse gjennom etter- og videreutdanning. Bidra til at alle elever får tilbud som er tilpasset den enkelte, også de skoleflinke elevene.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**