Barn og unge – tilsvar

Jørn Andre Stenseth, Kongsvinger Venstre, Jørn Andre Stenseth

Tilsvar fra Kongsvinger Venstre – barn og unge (leserinnlegg i Glåmdalen 13.juli 2015)

Ole Martin Knashaug spør den 6. Juli om Venstre er fornøyd med satsingen på barn og unge og helsesøstertjenesten i Kongsvinger, og viser til Fylkesmannen i Hedmark sin rapport for tjenestene.
Venstre konstaterer at det er flott Ap også er interessert i et tydelig og forpliktende samarbeid for å finne gode nok eller bedre tiltak for flere i vårt nærmiljø.
Det er godt siden Ap ofte har vist seg å være mer konservative enn Høyre, særlig når det kommer til å tenke nye løsninger eller organisering.

Hva gjelder barnevern har vi i Kongsvinger et godt forbedringspotensiale. Når Fylkesmannen påpeker systemsvikt er dette en god rettesnor for hva som bør styrkes i kommunale tjenester til barnets beste. Venstre mener at Fylkesmannens rapporter for systemavvik er en god hjelp for både administrasjon og politikere til å justere retning eller tjenestetilbud, slik at vi forbedrer det vi ønsker å oppnå mer av – det betyr også tidlige nok innsatser til at flere barn og familier kan få riktig hjelp.
Fylkesnemnda for sosiale saker i Hedmark og Oppland og Bufetat, det statlige barne- og familievernet, er to andre etater som mener Kongsvinger har store utfordringer på området.
Venstre mener dialog og tjeneste må forbedres og tilpasses, muligens styrkes, for å treffe bedre på hva de gjør og hvordan.
Rapporter fra eksterne samarbeidspartnere vil bidra til en reell endring og kontinuerlig forbedring av viktige samfunnstjenester. Det er samtidig med dette nødvendig med en solid forankring på politisk og administrativt nivå hva gjelder ledelse, organisering og styring.

Når Knashaug spør om vi er fornøyd med helsesøstertjenesten så er Venstre fornøyd med at vi har påvirket Regjeringen til å øke satsingen på dette.
Venstre er fornøyd med at vi har fått flere stillinger til helsesøstre i barn og unge enheten i Kongsvinger !
Vi må nå bruke litt tid til å se om det er nok, og evaluere om det er noe annet som ville virket bedre.

Venstre ser frem til en fruktbar dialog også med Ap om alle mulighetene vi har i Kongsvinger-regionen fremover.

Jørn-Andre Stenseth
1.kandidat Kongsvinger Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**