Olav Kasland sitt intervju med med Vårt Land

Fote: Evy Beate Tveter

Sommerserie med lokale politikere i Vårt Land

Hvorfor er du politiker?
Samfunnsinteresse. Ønsker å være med å bidra, spesielt ovenfor de som trenger støtte og hjelp. I så og si hele min yrkeskarriere har jeg jobbet med mennesker og organisasjoner. Jeg har jobbet i
psykiatrien, sosialtjenesten, barnevernet og skole. Jeg har i mange år jobbet interessepolitisk, både nasjonalt og internasjonalt. Mange år med internasjonal bistand innen helse og organisasjonsbygging. Vært utenlandssjef, Nav leder, generalsekretær i Mental Helse. Alt dette har satt et sterkt preg på mitt menneskesyn og hvorfor jeg ønsker å engasjere meg i politikken.

Hvorfor bør ditt parti ha makten lokalt hos deg?
Fordi vi har det beste programmet og de beste folkene. Bø Venstre ønsker å endre helse og velferdspolitikken slik at den er tilpasset dagens og fremtidens behov. Skole og oppvekst er og vil
fremover være et prioritert område. Bø kommune vokser relativt mye og vi ønsker å være en forutsigbar og tydelig kommune. Bø har i mange år blitt kåret til landets kulturkommune, – i 2014
var vi nr. 2. Bø Venstre ønsker å være en garantist for at vi skal være blant de 10 beste kulturkommunene i Norge.

Hva gjør ditt parti bedre enn andre?
Fremtidsrettet. Grønn vekst. Skolepolitikken. Kombinasjonen av individuell frihet med sosialt ansvar. Uavhengige og ikke avhengig av interessegrupper. Lokalt har vi også et svært kompetent
lag. Vi har i den siste perioden vært det ledende parti lokalt (37%), med ordfører og alle utvalgslederne. Dette gjør at vi har fått økt kompetansen blant de lokale politikerene betydelig, som
vi tar med oss inn i en ny periode.

Og dårligere enn andre?
Ofte er vi for tidlig ute med de gode forslagene. Andre partier «stjeler» sakene våre. Vi skulle vært større nasjonalt.

Din viktigste verdikamp lokalt?
Ingen store verdikamper lokalt nå, men erfaringsmessig går verdiskillene ikke mellom partiene. I lokalpolitikken går skillene på tvers av partiene. Personavhengig.

Bør det være skolegudstjeneste før jul i kommunen din?
Personlig har jeg ikke noe problem med dette, men jeg kan forstå det prinsipielt problematiske med det.

En god ide å la alle nye kirker bli flerreligiøse?
Ikke gjort meg noen mening om dette, men syns det høres rart ut. Imidlertid hvis trossamfunnene ønsker dette selv, er det ikke noe problem for meg.

Kan det være greit å stenge utestedene en time tidligere?
Syns det er greit som det er nå. Tror vi har funnet en fin balanse.

Vil du selv gi flyktninger et hjem i ditt hus?
Hvis jeg hadde hatt plass, ville vil ha vurdert det. Mener imidlertid at landets kommuner og staten i sammen må klare dette. Tror også at flyktningene selv helst vil klare seg selv, hvis de blir satt
istand til det. Bø vil ta imot ekstra flyktninger i 2015 og 2016.

Rikspolitisk favoritt – uansett partifarge?
Trine Skei Grande ( Og det sier jeg ikke kun fordi hun er min partileder, men fordi jeg mener Trine er den mest åpne og uavhengige partileder vi har. Slike ledere trenger vi!)

Hvilken profil ville du spist reker med?
Jonas Gard Støre ( Vi har begge jobbet internasjonalt, – dog på forskjellige nivå. Vi har begge jobbet for Røde Kors, – dog på forskjellige nivå. Vi har begge vært generalsekretær i frivillig
organisasjon, – dog i organisasjoner av forskjellige størrelser + kanskje andre likheter/forskjelligheter?)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**