Venstre tar Syrbekk-veien på alvor

Bystyrerepresentant Aina Dahl svarer på leserinnlegget fra Jon Åsheim i Tønsbergs Blad.

Det er hyggelig at bystyrekollega Jon Åsheim (KrF) inviterer på tur langs Syrbekkveien. For min del er en slik invitasjon helt unødvendig. Jeg deler fullt ut Åsheims konklusjon om at veien er meget trafikkfarlig, noe de mange trafikkulykkene viser. Jeg har selv nær familie i området og vi unngår denne veien enten vi bruker bil eller sykkel.

Åsheim hørte nok gjerne det han ville høre i bystyret. Et av mine poenger i bystyret var at mange fra Eik velger å bruke sykkelveien gjennom skogen fra Hortensveien til Wang og Greveskogen videregående skole. Den er både kortere og trafikksikker.
Jeg kan forsikre Åsheim om at Venstres bystyregruppe i Tønsberg har tett dialog om saken med fylkestingsgruppen og Kåre Pettersen (V), som er leder i fylkeskommunens hovedutvalg for areal og samferdsel.
Venstres fylkestingsgruppe vil følge opp Syrbekkveien og vurdere de faglige innspillene med Statens vegvesen. Aktuelle kortsiktige tiltak er tydelig skilting om trafikkfare, redusert hastighet og eventuelt fysiske tiltak i veien, slik Åsheim påpeker.
Skilting om trafikkfare og redusert hastighet er med godt resultat gjennomført på andre trafikkfarlige veistrekninger i Vestfold.
I neste omgang må vi sammen med fagfolk vurdere om en ombygging av Syrbekkveien er det tiltaket som vil redusere ulykkene.
Min mening er at man i første omgang må ta hensyn til myke trafikanter med å sikre en best mulig gang- og sykkelveiforbindelse mellom Hortensveien og Eik, og ikke legge til rette for økt biltrafikk til Eik via Syrbekkveien.
Aina Dahl, bystyrerepresentant for Venstre i Tønsberg

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**