Nei til søndagsåpne butikker

Romerikes blad (RB) har lansert en «valgomat»; Velgerhjelpen. Eidsvoll Venstre vil gi deg en veiledning til våre svar. I dag begrunner vi vårt nei til søndagsåpne butikker i Eidsvoll.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

RBs Velgerhjelpen består av 20 spørsmål. Halvparten av dem er det partiene sentralt som har gitt svaret på, og den andre halvparten er det partienes lokallag som har svart på. Velgerhjelpen dekker 14 kommuner på Romerike.

Blant spørsmålene Eidsvoll Venstre har gitt svar på, er dette: «Skal kommunen si ja til søndagsåpne butikker». Alternativene du kan velge mellom er «ja» og «nei».

Venstres svar er nei.

Nedenfor skal jeg begrunne Eidsvoll Venstres nei til søndagsåpne butikker i Eidsvoll.

H/FrP-regjeringen ønsker å gi tillatelse til søndagsåpne butikker. Det er pr i dag ikke flertall på Stortinget for en generell liberalisering av åpningstidene. Venstre har lagt frem et forslag om at ansvaret for å regulere åpningstidene delegeres til kommunene. Dette bør være et godt kompromiss.

Nei til søndagsåpne butikker i Eidsvoll

Venstre vil si nei til søndagsåpne butikker i Eidsvoll. Det er grunn til å understreke at mange føler behov for å beholde en «annerledesdag» i uken, og at en generell endring av lovverket som gir butikkene mulighet til å holde åpent på søndag vil gjøre den tradisjonelle kristne helligdagen til en ordinær dag på linje med andre dager i uken.

En generell liberalisering av åpningstidene vil kunne føre til mer trafikk, mer forbruk og mer stress. Dette er uheldig både for miljøet og for folkehelsen.

Arbeidstakere i varehandelen kan oppleve et press for å stille opp hvis arbeidsgiver ønsker å holde åpent på søndager, eller fordi konkurransesituasjonen gjør det er vanskelig å holde stengt hvis konkurrentene holder åpent.

Hvis nabokommunene sier ja til søndagsåpne butikker, og dette fører til handelslekkasje for næringslivet i Eidsvoll, mener Venstre at kommunestyret bør vurdere saken på nytt.

Åpningstider bør avgjøres lokalt

Problemet med det norske lokaldemokratiet er at for få avgjørelser som angår lokale forhold tas av kommunestyrene. Det lokale selvstyret innskrenkes stadig mer av statlig detaljstyring og taper terreng overfor statlige forskrifter, rundskriv og stortingspolitikeres trang til å blande seg opp i små ting. Maktsentraliseringen er alvorlig og uheldig. Lokaldemokratiet i Norge bør styrkes på et generelt grunnlag. Kommunestyrene må få større frihet til å styre både inntekter og utgifter, hvilke oppgaver kommunene skal ha og hvordan disse skal løses.

Åpningstider for tjenestetilbud fra private bør fastsettes i et samspill mellom tilbydere, brukere og samfunnet. Det er ikke staten, men de lokale folkevalgte som best kan vurdere åpningstidene for tjenestetilbudet i sin kommune. Det bør derfor ikke være statlige begrensninger på åpningstider i butikker eller for salg og skjenking av alkohol.

I dag avgjør kommunestyrene skjenketidene for utesteder, og bevilling til å skjenke alkohol. Dette har betydning både for næringslivet, innbyggerne og lokalmiljøet. Å tillegge kommunestyrene myndighet til å avgjøre butikkenes åpningstider må kunne anses å være en naturlig parallell til skjenketidene. I tillegg vil det kunne ha positiv innvirkning på sysselsetting lokalt.

Du kan lese mer om Venstres syn på åpningstider i vårt forslag til høringssvar for Eidsvoll kommune.

Denne artikkelen er også lagt ut på Lesernes EUB 16.juli.

Svar på tidligere spørsmål fra Velgerhjelpen på RB:

Nei til eiendomsskatt

Kommunesammenslåing: Eidsvoll – best alene?

Ja til bosetting av flere flyktninger i Eidsvoll

Eidsvoll kan vokse, men skal fortsatt være grønt!

Ja til etter- og videreutdanning for lærere

 

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**