Venstres målrettede sykkelsatsning

Sykkkelbyen

Sykkel er tingen, sier Figved i Miljøpartiet de grønne. Som sykkelentusiast og Venstrepolitiker kan jeg ikke annet enn å være enig. Men i et parti (MDG) som ukritisk hauses opp både av nasjonal og lokal media, er det lett å gå i fella og love alt. Å love alt er enkelt, men å avdekke behov og foreta prioriteringer er noe annet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Husk at ingen trær vokser inn i himmelen, ikke engang de mest miljøvennlige og grønne trærne.

Horten - Niklas og Abid Venstre har lenge gått i bresjen for økt sykkelbruk i Horten. Vår sykkelsatsing bygger på å avdekke behov, og foreta prioriteringer der potensialet er størst for å få flere folk til å sykle. På sin reise mellom Lindesnes-Nordkapp, syklet vår Stortingsrepresentant Abid Q. Raja de 23.juni gjennom Horten. Jeg syklet sammen med ham! Vi nevnte våre tanker og muligheter for Horten som sykkelkommune. Raja så potensialet med de korte avstandene som er i kommunen vår.

Venstres sykkelsatsing bygger på å få flere folk til å sykle, og å satse der potensialet er størst. Derfor mener jeg Figveds forutsetning og ekspressykkelvei mellom Tønsberg og Horten ikke er avgjørende for om folk sykler eller ikke. Vi som sykler denne strekningen til og fra jobb, er nok noen av ekspressyklistene med best sykkelvei i Vestfold. Potensialet for at flere sykler denne strekningen, med ny ekspressvei, er relativt liten. Flesteparten av de som ønsker å sykle denne strekningen, gjør det allerede i dag. Det er et godt tiltak, men når vi må prioritere er dette ikke kritisk viktig.

Jeg er levende opptatt av sykkel, folkehelse og den vakre kommunen vår. I Venstre vil vi gjøre det enklere for folk å ta grønne valg i hverdagen. For å få flere Hortensere til å velge sykkelen, har vi avdekket to målgrupper/behov for å spisse vår sykkelsatsing. Venstres satsing på grønn mobilitet vil være:

1. Reiser under 3 km
2. Trygge skoleveier for våre barn

1. Nye, nasjonale tall viser at hver enkelt av oss foretar i overkant av 3 bilreiser/dag. 39 % av disse er under 3 km. Det er her potensialet ligger for å få mange til å velge sykkelen i stedenfor å bruke bilen.

Med utgangspunkt i Horten torg, når du Meny på Borre, Kongeveien, Nordskogen og Meny på Dampejordet, i en radius på 3 km. Det betyr at mesteparten av Horten by ligger innenfor 3 km fra Horten torg. 16.-17.000 innbyggere i dette området gir da nesten 50.000 reiser/dag.

Med de nasjonale tallene til grunn, er 39 % av disse reisene under 3 km, dvs. 20.000 reiser/dag. Dette er selvfølgelig ikke nøyaktig vitenskap for Horten. Det gir likevel et tydelig signal om hvor potensialet for å få folk over fra bil til sykkel er. På de korte reisene!

Jeg er opptatt av at sykkel skal være det enkleste og beste alternativet for Hortensere på vei til jobb, butikk, trening, kafébesøk og shopping. Derfor mener jeg tilrettelegging på korte reiser må prioriteres når vi satser på overgang til grønn mobilitet.

2. Nasjonale tall viser at hvert fjerde barn i alderen 6-12 år kjøres til skolen. Den viktigste grunnen til at barna blir kjørt, er at skolen ligger på veien til foreldres arbeid, dernest at trafikken gjør det farlig å gå eller å sykle.

Jeg er bekymret for utviklingen! Dersom skoleveiene oppleves mer og mer utrygg for våre barn, har vi en kjempeviktig jobb å gjøre. Venstre har lenge hatt trygge skoleveier som er viktig satsingsområde, og vil fortsette denne satsingen.

Trygge skoleveier er et felles ansvar! I dag kjører foreldrene barna til skolen, fordi skoleveien oppleves som utrygg. Samtidig er det denne kjøringen som er med og bidrar til å gjøre veien mer utrygg. Dette gjelder både langs veien, men også ved henting og levering ved skoleområdet.

Ca. halvparten av skolebarna mellom 6-12 år har under én km til skolen. Dette er å regne som god gå-/sykkelavstand. Venstre vil legge til rette for at sykkel er det enkleste og tryggeste alternativet til skolen. Flere skolebarn som går og sykler til skolen, gir også færre biler til/fra og ved skolen. Dette skaper tryggere skoleveier for våre barn!

Venstres effektfulle sykkelsatsing rettes mot der potensialet er størst. Dette gjelder de korte reisene samt å trygge skoleveier der våre barn ferdes!

Niklas gruppe Niklas Cederby
3.kandidat
Horten Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**