Gode prosesser trumfer alt

Gunn-Torill Homme Mathisen er Venstres ordførerkandidat i Hurum., Foto: Hurum Venstre

Ordførerkandidat for Hurum Venstre Gunn-Torill Homme Mathisen imøtegår påstander fra Høyre og Heidi Sorknes om Sætresaken og brudd på samarbeidsavtalen (Hovtunavtalen).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**


Gode prosesser trumfer alt

Reguleringsplan for Sætre ble vedtatt på et ekstraordinært kommunestyremøte den siste dagen i juni. Hurum Venstre bidro med sin stemmegivning i saken til at de to signalbyggene på brygga ble tatt ut av planen. Det er disse byggene innbyggerne i hovedsak har vært negative til og som flertallet i kommunestyret sa nei til.

Gode og involverende prosesser er viktig. I motsetning til Høyre, ønsket ikke Hurum Venstre at saken for enhver pris skulle avsluttes før sommeren. Vårt syn er at en så stor og viktig plan fortjente en grundig saksbehandling. Det ble ikke sånn.

Hurum Venstre har kommet med konstruktive forslag som i noen grad er blitt innarbeidet i planen. Noen mener det er flisespikkeri. Det er det ikke. Dersom man skal ha et godt styringsredskap er det viktig at reguleringsplanen er tydelig og gir klare føringer for den ønskede utviklingen i kommunen.

Båthavna i Sætre.
Brygga i Sætre en sommerdag – uten signalbygg.

Høyre sier at det har vært full enighet om Sætresaken hele veien. Det har det ikke. I utgangspunktet var Venstre forsiktige optimister, men vi har senere ved mange anledninger ropt varsko. Vi har vært skeptiske til de to signalbyggene og uenige i den særdeles stramme framdriftsplanen med korte høringsfrister og for liten involvering av innbyggerne underveis i prosessen.

Vi ønsket å lytte til innspill fra både innbyggere og Fylkesmannen, men framdriftsplanen vanskeliggjorde en grundig saksbehandling internt. Dette kunne vært håndtert på en mye bedre måte. Høyres beskrivelse av seg selv som et kompromissvillig parti deles neppe av mange. Heller ikke det likhetstegn Høyre forsøker å sette mellom realisering av signalbyggene og utvikling i Hurum.

Høyre mener at V og SP har brutt samarbeidsavtalen (Hovtunavtalen) ved å stemme ut signalbyggene. Det er en underlig påstand. Vi mener at andre punkter i avtalen som Venstre har stått klippefast på, som bygging av ny skole på Filtvet/Tofte, ville hatt stor betydning for vekst og utvikling av kommunen.

Når ulike partier samarbeider, så ligger det i sakens natur at man ikke har samme syn i alle saker. Da gjelder det å prøve å komme fram til omforente løsninger i den grad det er mulig, noe det ikke alltid er.

Dersom velgerne gir oss tillit, skal vi legge til rette for grundige og involverende prosesser fra starten av i alle viktige saker i Hurum. Gode prosesser trumfer alt.

Gunn-Torill Homme Mathisen
Ordførerkandidat
Hurum Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**