Åsgårdstrands bystyresal må vernes

Dag N. Kristioffersen og Eddy Robertsen

Venstre vil fremme forslag om at bystyresalen i Åsgårdstrands gamle rådhus gis vern etter kulturminneloven. Forslaget er forankret i Horten Venstres program for perioden 2015 – 2019.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Den gamle bystyresalen i Åsgårdstrand er et særpreget kulturminne som bør vernes, mener Dag N. Kristoffersen. (utklipp fra GG 14.7)
Den gamle bystyresalen i Åsgårdstrand er et særpreget kulturminne som bør vernes, mener Dag N. Kristoffersen. (utklipp fra GG 14.7)

Det er tre hovedgrunner til at bystyresalen bør vernes.

For det første står den intime bystyresalen i rådhuset intakt slik den gjorde da Åsgårdstrand fra 1. januar 1964 ble innlemmet i Borre kommune.

Opprinnelig interiør og inventar m.m. er godt bevart.

Bystyresalen er et viktig kulturminne som kan formidle både fortellingen om folkestyrets utvikling i Norge og Åsgårdstrands historie spesielt. Etter markeringen av 175-årsjubileet for formannskapslovene i 2012 og Grunnlovens 200-årsjubileum i 2014 er det nettopp grunn til å ta vare på flere av vårt demokratis arenaer og møteplasser. Det er ikke mange kommuner som kan vise til en bystyresal som den vi har i Åsgårdstrand.

Vern/fredning av bystyresalen vil være i samsvar med Riksantikvarens fredningsstrategi frem mot 2020; som har sin forankring i stortingsmeldingene om kulturminner. Det skal foretas fredninger innenfor ti prioriterte temaer. Blant disse er fellesskap/demokrati, for eksempel forsamlingshus, rådhus, historiske steder/utvikling av demokratiet.

Åsgårdstrand ble etablert som egen kommune umiddelbart etter at Stortinget vedtok formannskapslovene i 1837. Byen har en rik politisk historie, som en av landets minste i både areal og folketall. Bystyret valgt for perioden 1959 – 1963 hadde 21 representanter, hvorav hele 14 fra Høyre, fem fra Ap og to valgt på en upolitisk liste. Høyre hadde dermed et svært solid flertall i bystyret, med Rolf Helland som den mangårige og siste ordfører for byen.

For det andre står rådhuset og bystyresalen i dag som det fremste symbolske uttrykket for Åsgårdstrands rike historie. Bystyresalen har faktisk betydning for innbyggernes sterke lokale identitet og ønske om å bevare byens særpreg og kvaliteter.

For det tredje vil vern av bystyresalen sikre at Åsgårdstrand historielag kan disponere lokalene i 2. etasje i rådhuset også i fremtiden. Historielaget har vært en pådriver for å bevare rådhuset og formidle Åsgårdstrands historie generelt. Vern av bystyresalen kan være et godt bidrag til å utvikle rådhuset som et fremtidig bymuseum og ikke minst som en kjerne i kunstnerbyen.

Venstre i Horten har i samarbeid med Vestfold Venstre utviklet en samlet plan for utvikling av kunstnerbyen Åsgårdstrand. Venstre vil både lokalt og regionalt følge opp forslaget om vern av bystyresalen, slik at usikkerheten om dette viktige kulturminnet for Åsgårdstrand kan fjernes en gang for alle. I første omgang må det foretas en faglig vurdering av bystyresalen og rådhuset, slik at man kan avklare om bystyresalen skal fredes gjennom eget vedtak. Alternativt kan bystyresalen og eventuelt rådhusbygningen identifiseres og gis status som verneverdig/bevaringsverdig kulturminne.

Dag Nordbotten Kristoffersen Dag N. Kristoffersen,

Kandidat for Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**