1,5 millioner glemt i skole-orienteringssaker

Foto: Dreamstime.com

Rådmannen orienterte HOOK flere ganger om prosjektet digital skole, men ikke om at det trengtes 1,5 millioner friske kroner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Innlegg i Amta av Line Stokholm, Anne-Lisbeth Simonsen og Erik Lundeby, Venstre.

KrFs Merete Solberg og Bente Bjerknes tar i Amta 24.06 opp noen av Venstres utspill i valgkampen. De mener partier ikke bør kritisere andre for deres måte å drive politikk på, men skrive om egen politikk. Det er vel derfor de skriver innlegg om Venstres måte å drive politikk på?

Ja, Venstre driver valgkamp, og da bør velgerne få vite hva vi står for, og hvordan en stemme på Venstre kan gjøre en forskjell.

Vi får bare notere oss at KrF er fornøyd med at Utvalget for Nesten Alle Tjenester i Frogn, HOOK, har gode diskusjoner, mens avgjørelsene tas i skoleadministrasjonen. Vi i Venstre er bekymret for mangelen på aktiv politisk styring.

Et aktuelt eksempel er prosjektet «Digital skole», som HOOK ble orientert om i flere notater, men aldri fikk noen sak om. Utvalget diskuterte sikkert både lenge og gjennomgripende, og administrasjonen satte prosjektet i gang. Elever, foreldre og alle andre ble orientert om det som skal skje.

Når første tertialrapport skal behandles, to måneder før prosjektet skal starte, kommer rådmannen til Formannskapet og Kommunestyret for å be om ekstrabevilgning i millionklassen til å kjøpe iPader. Penger til kjerneinvesteringen i prosjektet fantes ikke.

Slik går det når skole-og-alt-mulig-annet-utvalget orienteres i stedet for å styre. I en formell sak måtte de økonomiske konsekvensene ha vært utredet.

Så reagerer KrF på at vi har utfordret de andre ordførerkandidatene til å vise hva de står for i Amta. Vi vet selvfølgelig at ordførerrollen er definert av kommuneloven, men mener det er et betydelig spillerom for hvordan den utøves. Vi mener også at de som stiller til valg for kommunens øverste politiske verv aktivt må fortelle velgerne hva de står for og hva de og deres parti vil gjøre. Ellers må velgerne velge i blinde. Utfordringen hjalp litt, men ikke så mye.

Vi i Venstre vil gjerne diskutere politikk med de andre partiene i Amta, og gjøre vedtak når vi sitter i politiske utvalg. Vi synes ikke det er så mye å be om.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**