Vil ha slutt på forskjellsbehandling i utelivsbransjen

Faksimile: Bergensavisen 21.07.15

– Det er problematisk at Bergen har et skjenkeregime som forskjellsbehandler ut fra vage og vilkårlige kulturdefinisjoner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**


Det sier Njaal Neckelmann, ungdomskandidat for Bergen Venstre ved høstens lokalvalg. Løsningen, slik Venstre ser den for seg, er å la alle holde åpent til klokken tre, som er grensen staten har fastsatt.

Aller helst ønsker Venstre å fjerne også den statlige maksgrensen, men for politikerne i Bergen er det i denne omgang et spørsmål om hvordan man skal sette opp regelverket innenfor de statlige grensene.

– Lengre kommunale skjenketider vil gi både næringsdrivende og innbyggere litt mer frihet, og kan samtidig bidra til en rettferdig differensiering i skjenketider, basert på faktisk etterspørsel. Vi tror også at det kan bidra til litt mer forutsigbarhet for de næringsdrivende, sier Neckelmann.

Uforutsigbart for bransjen

Sølvi Rolland, teatersjef på Ole Bull Huset, er kritisk til ordningen med kulturskjenking. Dette på tross av at Ole Bull scene er blant utestedene som har fått innvilget søknad om kulturbevilling.

– Jeg synes ikke dagens ordning er god. Det første spørsmålet er hvem som skal definere hva som er kultur, og skille mellom god og dårlig kultur. Kan alle sette opp en trubadur og ta inngangspenger, og så er det kultur? Jeg tror Bergen kommune lager problem for seg selv i det lange løp med en slik ordning, sier Rolland.

Håper på flertall

Neckelmann tror Venstre vil få med seg flertallet på en omgjøring av skjenkereglene etter høstens valg. BA har undersøkt hvor de ulike partiene står i saken. Av Bergenspartiene er det Miljøpartiet De Grønne som er mest positive til å beholde kulturskjenkeordningen. SV, Frp og Høyre er alle ganske fornøyde med dagens skjenkeordning, men er åpne for å se på andre muligheter. Det viser seg at både KrF, Rødt, Sp og Ap er enige med Venstre i at kulturskjenking ikke er noen god ordning for utelivet i Bergen.

Splid blant partiene

Selv om flertallet skulle gå for å fjerne kulturskjenkingen, er det ikke umiddelbart tydelig hvilken skjenkeordning som vil få flertall etter høstens valg. Mens noen partier vil fjerne ordningen for å liberalisere skjenkereglene, vil andre partier fjerne ordningen for å stramme reglene inn. Høyre og Frp ønsker, til liks med Venstre, å gjøre skjenkereglene mer liberale ved å utvide skjenketidene til klokken tre for alle utesteder. Partiene som ønsker en generell innstramming av skjenkereglene er KrF, SV, Rødt og Sp.

Les resten av saken på side 4 – 5 i Bergensavisen tirsdag 21. juli.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**