Et hjertesukk fra en folkevalgt

Brita Kleven Thorsvik, Foto: Ole Alexander Kirknes

Viser til et innlegg i avisa om «Kommunestyrets rolle og prioriteringer» den 23.06, som jeg ønsker å kommentere.

Det er helt tydelig at Arild K. Pedersen og jeg er svært uenige i hva som er en politikers rolle. Her skal jeg kun kommentere en liten del som jeg ikke kan la stå uimotsagt.

I innlegget sier han at politikerne skal styre gjennom budsjettet. Ja, det kan vi være enige om. Men når rådmannen en tid etter at budsjettet er vedtatt og retningen gitt, foreslår å endre budsjettet, mener da Pedersen at vi skal tie i forsamlingen? Det skal vi ikke! Vi skal fortsatt gi rådmannen pålegg om retning.

Pedersen gjør et stort nummer av at Venstre foreslår at helsesøstertjenesten ikke skal reduseres. Det sa vi i budsjettbehandlinga i desember og vi argumenterte for dette synet også ved revidering av budsjettet i juni. Det var ikke et «vilkårlig forslag i alle retninger» framsatt som et benkeforslag «uten noen faglig begrunnelse».

Pedersen vet like godt som jeg at det ble argumentert for dette i kommunestyret. Det ble begrunnet med at staten har gitt Verdal kommune ekstra midler for å kunne styrke helsesøstertjenesten. Dessuten argumenterte vi med at tjenesten ikke har tilstrekkelig med ansatte i forhold til de normene som finnes. Vi aksepterte å beholde tjenesten på 2014-nivå i desember, men da rådmannen i juni foreslo å redusere tjenesten protesterte vi.

Jeg mener det er ganske utidig å omtale det vi gjorde som «useriøst» og at han har «vanskelig for å ta alvorlig en styring der man stikker fingeren i lufta og kjenner hvor vinden blåser».

I Venstre er vi svært opptatt av folkestyret og hvordan det fungerer. Vi mener at det i vår kommune er behov for å diskutere politikernes rolle, ordførerens rolle, hva som skal delegeres til rådmannen og hvordan politikere skal medvirke i utviklingen av kommunen. Ikke minst illustrerer Pedersens innlegg dette.

Et utvalg er i ferd med å vurdere endringer i den politiske organiseringen. Kanskje kan vi bli enige om en organisering som både Pedersen og Venstre kan enes om, som også innebærer at det er positivt at folkevalgte har meninger og fremmer sitt syn og sine forslag, uten å bli utsatt for harselas.

Brita Kleven Thorsvik 1. kandidat Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**