Vil ha gangveg mellom Åsen og Åsenfjord

Foto: Fotograf Hattrem

Innlegg av Karl M. Buchholdt – ordførerkandidat for Levanger Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Venstre vil ha bedre trafikksikkerhet og fremkommelighet langs fylkesveg 753 mellom Åsen og Åsenfjord. Derfor går Venstre til valg på at gang- og sykkelveg mellom Åsen samfunnshus og Hopla skal bygges i perioden 2015 til 2019. Venstre har tidligere fremmet forslag i fylkestinget om at den planlagte gang- og sykkelvegen langs denne strekningen skulle forskutteres. Desverre ville ikke de øvrige partiene i fylkestinget støtte Venstres forslag om denne veiutbedringen, til tross for at dette er et svært viktig trafikksikkerhetstiltak i kommunen.

Levanger må være langt mere offensiv for å få realisert viktige samferdselsprosjekter i fremtiden, særlig i tilknytning til boligfeltene. Utbygging av infrastruktur handler om å trekke de lange linjene i politikken. For å ta Åsen som eksempel: Levanger kommune har nettopp lagt til rette for økt boligbygging i Åsen sentrum og i Vollamarka i Åsenfjord. Gang- og sykkelveger er både viktige trafikksikkerhetstiltak og viktige miljøtiltak. Slik infrastrukur må bygges ut til rett tid, derfor har Venstre programfestet både i kommunevalgprogrammet og fylkesvalgprogrammet å få dette viktige trafikksikkerhetstiltaket på plass.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**