Program 2015 – 2019

Valgprogram 2015 - 2019

Notodden har fantastiske muligheter
Notodden Venstre
vil gjøre noe med dem.

 

(Klikk HER for å laste ned
programmet i pdf-format.)

 

SKOLE
-innhold foran struktur

Eyde_Birkeland_Uskole

Venstre har som overordnet mål at alle elever skal løftes!
For Venstre er skolens innhold det viktigste, og at skolestrukturen skal tilpasses dette.

Venstre vil:
 • at skolene skal ha mål og ambisjoner for alle sine elever som sikrer kunnskaper og ferdigheter som er nødvendig for at elever skal mestre sine liv og realisere sine drømmer
 • at skoleledelse, lærere og foreldre skal samarbeide for å skape gode læringsbetingelser
 • ha en åpen og utadvendt skole hvor kommunens innbyggere, yrkesliv og organisasjoner skal ha et ektefølt ansvar for at skolen lykkes med å nå sine ambisjoner
 • at skolen har profesjonelle ledere og lærere som vi vil gi økte ressurser til faglig oppdatering og videreutdanning
Venstre er en ansvarlig, bevisst og aktiv skoleeier og vi vil:
 • at det skal være lik tilgang på ressurser til skoleelever uansett bosted i kommunen
 • at skolestrukturen skal tilpasses kommunens behov
 • Ungdomsskolene i Heddal og Notodden slås sammen til én ressurssterk skole. Ungdomstrinnets innhold vil bli styrket og faglige og sosiale hensyn for alle elever blir ivaretatt
 • at Notodden Barneskole får disponere hele Sætreområdet

 

MILJØ
– og “Grønn Verdiskaping”

Nesøya Notodden
Venstre arbeider for å stoppe klimaendringene, for å bevare mangfoldet i naturen og for å gjøre det enklere å leve miljøvennlig.
Og med din hjelp kommer vi i mål.

Venstre vil:
 • etablere flere ladestasjoner for el-biler fordelt i kommunen og fyllestasjon for hydrogenbiler
 • arbeide for økt bruk av fjernvarme fra skogsavfall både til større anlegg og til mindre private gårdsanlegg
 • sikre og videreutvikle Bratsbergbanen
 • arbeide for at bedrifter og offentlige institusjoner setter i gang tiltak som stimulerer til bruk av sykkel til og fra jobb
 • støtte lovregulering som begrenser kasting av mat fra dagligvareforretning

Venstre vil aktivt benytte vannet og kanalen for å legge til rette for økt turisme.

Venstre vil:
 • arbeide for anløp av kanalbåtene
 • legge forholdene til rette for besøk av fritidsbåter, både dagsturister og overnattingsgjester, med økt kapasitet på brygger og serviceanlegg
 • sørge for et fungerende tømmeanlegg for båtseptik
 • satse på strandpromenaden fra Lindstå til Merde med nye aktiviteter og en fri strandsone
 • videreutvikle aktivitetsparken for barn og unge på Nesøya
 • at det bygges parkeringshus i tilknytning til sentrum

 

NÆRINGSUTVIKLING
-noe å leve av

Telemark Teknologipark

Etablering av nye bedrifter og arbeidsplasser er avgjørende for Notoddens fremtid. Kommunen skal være nytenkende og løsningsorientert og sørge for at gode ideer settes ut i livet.

Venstre vil:
 • at næringslivet skal høres og prioriteres
 • utvikle flere næringsarealer
 • innlemme Hydroparken som en del av sentrum og gi den en friere regulering
 • sikre og videreutvikle kritisk infrastruktur som E134, TIMEkspressen, Bratsbergbanen og Flyplassen
 • være garantist for at NUAS og Næringsfondet fortsatt skal være vår viktigste næringsutvikler

 

 

FOLKEHELSE
– og Kultur

Notodden_venstre1 Frivillige lag og organisasjoner gjør et betydelig helsefremmende arbeid.
Kultur og idrett er avgjørende for folkehelsen.
Helsestasjonen og skolehelsetjenesten er viktige, der man når alle i en tidlig fase av livet.
Venstre vil derfor fortsette arbeidet med styrking av helsesøstertjenesten.
Alle som har behov for omsorg og støtte, skal få et tilpasset tilbud.

Venstre vil:
 • la det frivillige kulturlivet få gode rammebetingelser
 • utvikle uformelle møteplasser i byrommet
 • ta vare på og videreutvikle Kulturskolen
 • styrke barnevernstjenesten
 • støtte og videreutvikle lavterskeltibud innen psykisk helse
 • løfte kompetansen i alle ledd innen omsorg
 • tilrettelegge slik at eldre får mulighet til å bo hjemme lenger
 • gjøre det lettere for folk med funksjonsnedsettelser å delta i arbeidslivet
 • ivareta sykehusets viktige rolle og sikre god beredskap i vår del av fylket

 

UNESCOs Verdensarvstatus gir Notodden nye muligheter.
La oss sammen utvikle dem.
Notodden Venstre
Notodden Venstre
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**