Horten-Moss med bedre fergekonsept

Fergesambandet Horten-Moss

Ferge Horten – Moss er den eneste akseptable måte å krysse fjorden med bil. Argumentene for dette og motargumentene mot bro/tunell er vel kjente og repeteres ikke her. Men at ferge er best forhindrer selvsagt ikke at fergeforbindelsen kan forbedres.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Bilene står tidvis i lange køer. Det plager lokalsamfunnet, trafikantene og miljøet. Det er egentlig ganske unødvendig. Når man planlegger fergeforbindelsen må utgangspunktet være at fergekapasiteten er så stor at det ikke oppstår unødvendig venting. Det får man til ved større og mer effektive ferger. Ved å øke fergenes bilkapasitet med for eksempel 50% og samtidig har på/avkjøring parallelt i f.eks. fire filer ville mye være gjort. Det må selvsagt analyseres nøye. Videre er 100% driftssikkerhet for ferger og terminaler en selvfølge og fullt mulig.

Den, i den store sammenheng, begrensete tilleggsinvestering man tar ved å bygge større og mere effektive ferger er etter min oppfatning liten i forhold til fordelene totalt sett ved redusert/eliminert køståing og redusert ulempe for lokalsamfunnet. Uansett, en slik kostnad er mikroskopisk sammenlignet med det en bro/tunnelforbindelse ville koste. Nylig er nye ferger Horten-Moss med samme bilkapasitet som dagens ferger bestilt. I tillegg moderniseres noen av de eksisterende som vil gå i noen år til. Det må man leve med, det blir i alle fall noe øket kapasitet. Men det bør ikke forhindre at Samferdselsdepartementet må begynne å tenke nytt og helhetlig ganske umiddelbart – tiden går fort.

Man må ikke bare ta hensyn til egne budsjetter når en fergeforbindelse planlegges. Hensynet til trafikantene, lokalsamfunnet og miljøet må være det helt avgjørende når fremtidens ferger og terminalanlegg skal utformes. Det burde være en selvfølge, men Hortens politikere må være pådrivere. Venstre tar ballen.

For øvrig legger sentrale myndigheter stor vekt på redusert utslipp fra norske ferger. De nye og ombygde ferger for Horten-Moss skal møte nye krav. Den store norske fergeflåte moderniseres kontinuerlig. Utslippskravene vil forsterkes i takt med teknologiske muligheter for å sikre dette viktige grønne skifte. Dette må være et spennende utviklingsområde for Hortens kreative næringsliv og for det maritime teknologimiljøet på Høgskolen – de er sikkert i gang. Venstre vil gjerne bidra.

Per Bruun-Lie, Horten Per Bruun-Lie

Kandidat Horten Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**