Bolyst

Spredt boligbygging. Gi muligheter for fradeling av boligtomter og tilrettelegging av tilleggsnæringer og annen næringsvirksomhet på bygda.

Verdal sentrum. Utvikle Verdal sentrum til å bli et levende handelsmiljø som gir trivsel, økt bolyst og som er trygt å ferdes i. Sentrum må inneholde mange små og større parkanlegg som gir rom for rekreasjon og aktivitet.

Turstier. Kommunen må i samarbeid med frivilligheten bidra til at det opparbeides turstier ved Verdalselva opp til Ness og Vuku.

Elvebreddene. Venstre ønsker at befolkningen i Verdal skal ha tilgang til elva. Vi ønsker å videreutvikle elvepromenadene på begge sider av elva til attraktive områder for friluftsliv.

Småbåthavn. Venstre ønsker en småbåthavn lokalisert på Havfrua under forutsetning av at miljøhensyn ifht. verneområdene og badeplassen ivaretas.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**