Venstre gjør Akershus grønt

Solveig Schytz
Foto: Gisle Bjørneby

For Venstre er det gjennomslag for vår politikk som er avgjørende for hvem vi vil samarbeide med etter valget, og det er valgresultatet som vil bestemme hvordan vi kan få mest mulig gjennomslag for vår politikk, ikke minst miljøpolitikken. Det skriver Akershus Venstres førstekandidat Solveig Schytz i Romerikes blad i dag:

I Romerikes Blad 23.juli skriver Torunn Skottevik (Ap) at hun mener at Venstre vil få større gjennomslag i miljøpolitikken ved å samarbeide med Arbeiderpartiet enn mot høyre i fylkestinget. Venstre er et sentrumsparti, og makta i norsk politikk går gjennom sentrum. Så har også Venstre sittet i posisjon i fylkestinget siden det ble opprettet, og vi har samarbeidet begge veier; I dag har vi en samarbeidsavtale med H, Krf og Frp, fram til 2007 hadde vi en samarbeidsavtale med Ap, Sp, Sv og Krf.

For Venstre er det gjennomslag for vår politikk som er avgjørende for hvem vi vil samarbeide med etter valget, og det er valgresultatet som vil bestemme hvordan vi kan få mest mulig gjennomslag for vår politikk, ikke minst miljøpolitikken. Venstre har fått til mye bra miljøpolitikk i samarbeid med H, Krf og Frp gjennom åtte år, og har hvert år levert budsjetter med en offensiv satsing særlig på kollektivtrafikk, gang- og sykkelveier og tilrettelegging for fossilfri transport, men også på klassiske naturvernsaker som bl.a styrking av vannforvaltningen. Veksten i kollektivtrafikken har vært formidabel: Siden 2007 har kollektivtrafikken i Akershus økt med 43%. Dette har skjedd samtidig som befolkningsveksten har vært på 12%, og biltrafikken har økt med 7%. Det går i riktig retning, men vi er allikevel utålmodige på at kollektivtrafikken må vokse enda raskere, og vi vet at det blir både kostbart og krevende.

Når Skottevik skriver at vi ikke har prioritert framdrift i bygging av Ahusbanen så er det rett og slett ikke riktig. Vi har hele tida lagt press på prosessene for å få fart på planleggingen av Ahusbanen, og vi har i tillegg tatt initiativ til å få fortgang også i planlegging av Romeriksbanen: strekningen fra Ahus via Lillestrøm til Kjeller. I tillegg kommer at regjeringen og samarbeidspartiene Krf og Venstre sørger for 50% statlig finansiering av Ahusbanen, noe som er en helt avgjørende forutsetning både for planlegging og bygging av Ahusbanen. Den rødgrønne regjeringa forpliktet seg aldri på statlige bidrag.

Et enstemmig fylkesting har vedtatt en tiårs-plan for at vi skal få bygget gang- og sykkelveger på alle strekninger som er skoleveg. Sammen med samarbeidspartiene H, Krf og Frp har Venstre sørget for at den tiårsplanenen blir fullfinansiert, for den skal gjennomføres. Vi skal imidlertid være de første til å være enige med Ap om at byggingen av gang- og sykkelveger går for sakte. Framdriften i bygging av gang- og sykkelveger vi har sett de siste åra har vært begredelig lav til tross for at reguleringsplanene har vært klare og pengene har vært bevilget. Det kan se ut som bygging av gang- og sykkelveger rett og slett ikke har hatt høy nok prioritet hos Statens Vegvesen. Venstre har derfor gjennom et representantforslag i Stortinget sørget for at vegdirektøren nå har fått eksplisitt pålegg fra transport- og kommunikasjonskomiteen i stortinget om at sykkelveger skal prioriteres høyere i Statens Vegvesen sitt arbeid.

I Romerikes blad 13.juli utfordret vi Arbeiderpartiet på den delen av miljøpolitikken som ikke handler om de årlige budsjettene, men om hvordan vi forvalter arealene våre: Venstre er rett og slett skuffet over hvordan Ap har vært til dels svake og uforutsigbare i fylkesutvalget når det gjelder å prioritere vern av matjord, naturmangfold, friluftsområder og kulturminnevern. Kroneksemplet er hvordan arbeidsplasser var mye viktigere for Ap enn matjord da Ikea ønsket å bygge ned den beste matjorda i Vestby. Venstre ønsker seg mer enn gjerne et grønnere Arbeiderparti i fylkestinget, vi ønsker drahjelp fra Ap for å ivareta disse vernehensyna som blir stadig viktigere når befolknignsveksten og utbyggingspresset øker. Den siste fireårsperiden har Venstre oftest bare fått støtte fra Krf,Sv og av og til Sp i disse sakene.

Det er Venstre som grønt sentrumsparti som kan gjøre Akershus enda grønnere.

Publisert somleserinnlegg i Romerikes blad 29.juli 2015.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**