Kultur og frivillighet

Kulturlivet er sterkt i nye Åfjord kommune – og kultur og aktivitet er selve limet i lokalsamfunnet.
Vi vil spille sammen med de frivillige lag og organisasjoner for å utvikle samfunnet videre med mangfoldige kulturaktiviteter.

 • Kommunen som tilrettelegger og inspirator
 • Sats på en aktiv kulturskole med allsidige tilbud
 • Gratis leie i idrettshall, fotballhall og kunstgrasbane. Driftstilskudd til private lag og
  organisasjoner som eier og drifter idrettsanlegg
 • Realisere byggingen av svømmehall nå
 • Samarbeid om festivaler og store arrangement, dra nytte av hverandre, skape grunnlag for
  næring
 • Bidra, personlig utvikling, sosialisering
 • En offensiv frivilligstrategi, – samarbeid, fellesskap. inkluderende og utviklende
 • Opprettholde frivilligsentralene
 • Ivareta kulturhistoriske verdier – vi tar avgjørelser på «vår vakt» med valg på vegne av
  framtida
 • Bevare prestegårdstunet ved Åfjord kirke
 • Utvikle bibliotektjenestene i kommunen
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**