På lag for et godt tilbud til innbyggerne

Venstre omprioriterer 4 millioner på Frogns budsjett, og satser på unge og på modernisering av kommunen., Foto: Erik Lundeby

Kommunen kan ikke levere gode tjenester til innbyggerne uten kompetente og engasjerte ansatte som er stolte av jobben sin. Derfor er Venstres Erik Lundeby opptatt av at dialogen mellom politikere og tillitsvalgte må fungere bedre enn i dag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Det er viktig for Venstre at Frogn kommune er en god arbeidsgiver. Faste, hele stillinger skal være hovedregelen. Arbeidsmiljøet skal være godt, og sykefraværet skal være lavt. Det må legges til rette for gode, fleksible ordninger som er til beste for brukerne så vel som for de ansatte og deres familier. Frogn skal ansette folk som har den kompetanse som stilling og oppgaver krever, og oppfordre og støtte ansatte som ønsker å utvikle seg videre. Kommunen bør prioritere lederutvikling for å sikre gode og motiverende ledere. Kommunen skal ha lærlinger i de fag hvor kommunen har relevant virksomhet.

Frogn kommune skal som arbeidsgiver tilby attraktive arbeidsplasser som oppleves som meningsfylte ut fra den enkeltes kompetanse og forutsetninger, og der det er en tilstrekkelig grad av frihet til å påvirke og utforme sitt eget arbeid. Det skal etableres et godt samarbeid med de ansattes organisasjoner innenfor de rammer avtaleverket setter.

Bedre dialog mellom politikere og tillitsvalgte

Venstre ønsker dialog mellom tillitsvalgte og politikere slik at Frogn kommune kan være en attraktiv og god arbeidsplass, og slik at politikere og ansatte jobber på lag for å skape et bedre tilbud til innbyggerne. Dessverre har Administrasjonsutvalget, som Ap-varaordfører Rita Hirsum Lystad leder, blitt mer prat enn resultater. Jeg har sittet i administrasjonsutvalget de siste fire år. Det er få vedtaks-saker til behandling, og de blir stort sett tatt til orientering. Både Venstre og de tillitsvalgte har uttrykt frustrasjon over utvalgets arbeid, uten at det er kommet noe mer ut av det enn et notat fra rådmannen.

Utvalget behandler oftest saker som skal opp i Formannskapet samme dag. De er på dette tidspunkt ferdigtygd i administrasjonen, og rådmannen har allerede diskutert sakene med de tillitsvalgte i andre organer. Partiene har på sin side behandlet sakene i sine gruppemøter og konkludert på sine standpunkter.

Frogn Venstre vil derfor endre administrasjonsutvalgets arbeidsform, slik at politikere og tillitsvalgte har en mer selvstendig agenda, og diskuterer strategiske spørsmål innenfor arbeidsmiljø, tjenesteutvikling og økonomiske rammer for driften, i tillegg til andre problemstillinger tillitsvalgte og folkevalgte ønsker å ta opp.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**