Vår store hjertesak heter landsbyen Ask

Gjerdrum Venstre

Vi er klare til å ta fatt på neste etappe i realiseringen av landsbyen Ask: Et løft for trivsel, oppvekst, miljø og næringsutvikling.

Les mer her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**