Gleder seg over mer bildeling

Foto: Francisco Munoz

Fra før har det vært én bil plassert ved Åsligrenda sentralt i Åsane. Nå kommer det også biler på Åstveit og i Eidsvåg. Dette begeistrer medlem i Bildeleringen og leder i Åsane Venstre, Per-Arne Larsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

– Den ene bilen i Åsane har vært godt brukt, og at de nå utvider med flere biler er gledelig. Vår familie klarer oss uten å eie egen bil, så lenge vi kan disponere en slik bil innimellom, sier Larsen til Åsane Tidende.

Jubler for flere biler

– Så Venstre jubler for flere biler?

– Ja, men dette er altså et tiltak som gjør at vi reduserer antall biler totalt, og dermed gjør Bergen grønnere.

En andelsbil kan i følge Transportøkonomisk institutt (TØI) erstatte mellom 5 og 15 privateide biler. Med 175 biler i Bergens-området gjør dette at antall biler er redusert med et sted mellom omkring 900 og 2600 biler.

Miljøvennlige biler

Bildeling fører også til at antall biler per husholdning synker, bruk av kollektivtransport øker og totalt antall kjøretøykilometer reduseres.

Tall fra TØI viser at medlemmer i bildelingsordninger kjører rundt 30 prosent færre kilometer med bil enn bileiere.

– Færre biler og færre kjørte kilometer fører til reduserte utslipp og mindre støy. Det begrenser også behovet for kostbar veiutbygging og frigjør parkeringsareal, noe som gir store miljøgevinster i seg selv, mener Venstre-lederen, som er svært fornøyd med ordningen.

– Bildeleringen oppgraderer stadig bilparken sin, og de har miljøvennlige biler. Den bilen i Åsane som jeg pleier å bruke er nå nettopp blitt «oppgradert» til en flott hybrid.

En grønnere by

Det siste gjør at medlemmene får nye biler. I tillegg slipper bildelebiler på denne måten ut 15-20 prosent mindre CO2 sammenlignet med andre personbiler, på grunn av bedre tilgang til nyere biler og raskere utskifting til bedre, mer miljøvennlige biler.

– Vi i Åsane har adgang til alle de 175 bilene i Bergensområdet, og jeg kan understreke at det er svært enkelt å være andelseier i Bildeleringen, sier han.

Bilene reserveres enkelt på nett og med mobil, og alle medlemmene har et kort som låser opp bilene. Leietiden kan også enkelt justeres mens man er på tur.

– Håpet er jo stadig flere skal bytte ut sin private bil, og heller velge å bli med i Bildeleringen – og på den måten være med på å gjøre Bergen grønnere.

Les hele saken på side 4 i Åsane Tidende fredag 31. juli.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**