Folkestyre og engasjement

Kjetil Vold Archer


Venstres ideologi er den sosiale liberalismen – frihet uten egoisme, solidaritet uten sosialisme. Frihet til å skape sin egen lykke, sammen skape gode lokalsamfunn.

Demokrati bygges nedenfra. Beslutninger tas så nær enkeltindividet som mulig. Venstre setter folk først, ikke system og byråkrati. Mest mulig informasjon skal være tilgjengelig for befolkningen, og Venstre ønsker åpenhet når man tar stilling i politiske saker. Informasjon og dokumenter skal presenteres slik at innholdet er enkelt å sette seg inn i for både politikere og borgere.

Politiske beslutninger bør handle om overordnede mål og prioriteringer, ikke detaljstyring. Venstre vil arbeide for økt politisk engasjement, flere folkevalgte, og dermed større fordeling av ansvar, oppgaver og påvirkningsmulighet.

Venstre ønsker å føre en ansvarlig politikk der en setter tæring etter næring. God organisering av tjenester skal sikre mest mulig velferd og gode tjenester for pengene. Venstre er en garantist for lavest mulig byråkratisk vekst.

Venstre mener det må være innlysende å ha fokus på samarbeid og forutsigbarhet for ulike aktører som ønsker å virke i kommunen.

Larvik Venstre vil:

  • ha åpenhet rundt politiske beslutninger

  • ha åpne gruppemøter og lytte til råd og innspill

  • sikre en bedre demokratisk kultur ved å øke antall folkevalgte fra 35

  • sikre arbeidsmiljøet mellom politikerne og administrasjonen ved en felles og kontinuerlig etisk opplæringsprosess internt
  • videreføre enhetsoptimalisering som fast metodisk arbeid med årlig rapportering til kommunestyret

  • at politikerne i større grad enn tidligere, skal ha fokus på den best mulige administrative kommuneorganiseringen i enhetene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**