Valgprogram 2015 – 2019

Foto: Morten Skåningsrud

Hurdal Venstre vil arbeide for å gi et best mulig tjenestetilbud til innbyggerne i Hurdal.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Vi vil bidra til å skape et lokalsamfunn basert på respekt, livskvalitet og ansvar. Næringsutvikling vil være et hovedsatsingsområde i kommende valgperiode. All utvikling og nye tiltak må være bærekraftig i forhold til målet om at vi skal være karbonnøytralt eller bedre i 2025.

Hurdal Venstre mener at også den siste kommunestyreperioden har vært preget av svært godt samarbeid mellom de politiske partiene. Dette er en arbeidsform vi ønsker å bygge videre på, og som vi mener er en forutsetning for å lykkes med en god samfunnsutvikling til det beste for Hurdals innbyggere.

Last ned programmet

Du kan også lese programmet direkte i din nettleser her:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**