Venstre vil ha nasjonalt fergefond

Arne Langset

For Venstre er det avgjørende at en gjennom teknologi og utslippskrav innafor maritim sektor virkelig kan bidra i miljø- og klimakampen, samtidig som dette vil kunne gi betydelige verftsoppdrag i MR, der vi er verdensledende innen fergebygging og maritim miljøteknologi.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Som landets største fergefylke – med 22 fylkesvegfergestrekninger og 4 riksvegferge-strekninger – så føler vi til stadighet at flere enkeltstrekninger er utsatt for forskjellige tekniske problemer pga gammelt og ”utrangert” fergemateriell, der en ofte må vente alt for lenge på deler mv. Dette i tillegg til manglende reservemateriell.
Konsekvenser: Store framkommelighetsutfordringer for befolkning og et verdiskapende næringsliv i MR.

På Nordmøre har det vært spesielt Halsa-Kanestraum og Seivika-Tømmervåg
I Romsdal har Aukra-Hollingsholmen og Midsund-Solholmen store problem,
og nå sist strekninga Sølsnes-Åfarnes.
På Sunnmøre har en i lengre tid hatt sterk fokus på ulike typer problemer mht
fergemateriellet på Hareid-Sulesund og Larsnes-Å.-V.-Kvamsøya i Sande kommune.

Alle er enige om behovet for ei massiv satsing på nytt fergemateriell, men løsningsforslaga varierer – ikke minst i forhold til om en har tro på et framtidig regionalt nivå eller ikke.

Venstre har, i motsetning til regjeringspartiene, liten tro på at statlig overtaking av all fergedrift vil løse disse utfordringene. Dette handler slett ikke om driftsansvar – men langt mer om statlig vilje til å bruke betydelig mer penger på fergeinvesteringer!!

Derfor har Venstre langt mer tro på fortsatt regional styring – og enda mer politisk styring av drifta på dette området.
Med full statlig administrering av fergene, slik H og Frp kjemper for, er vi redd at sterke fergedistrikt som MR kan bli nedprioritert – i alle fall dersom ”fergevettet” skal samles i Oslo!

For Venstre er det avgjørende at en gjennom teknologi og utslippskrav innafor maritim sektor virkelig kan bidra i miljø- og klimakampen, samtidig som dette vil kunne gi betydelige verftsoppdrag i Møre og Romsdal, der vi er verdensledende innen fergebygging og maritim miljøteknologi.

Møre og Romsdal Venstre foreslår følgende konkrete tiltak:
1. Statlig ”fergefond” med kapital på 20-40mrd.(min. 20mrd) – for bygging av nye ferger etter regional prioritering.
2. Krav til komfort, universell utforming samt til miljø- og teknologiutvikling som sikrer et raskt ”grønt skifte” i fergeflåten.

Med et slikt grep kan en oppnå tre viktige ting:
a).Langt bedre framkommelighet for innbyggere og næringsliv i MR.
b).Betydelig klimaeffekt gjennom innfasing av nuttutslippsteknologi.
c).Betydelige verftsoppdrag til MR, som har verdensledende bedrifter på disse områda.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**