En bedre skole

En god skole forutsetter et godt fysisk og psykososialt miljø, og gode lærere som har tilgang på gode verktøy. Et godt læringsmiljø skapes der barn og voksne trives, kan utvikle seg og føler seg trygge.

Venstre vil:

At både Bjørlien og Brevik skole bygges ut til 3-parallellskoler i henhold til dagens standarder.

Heve fagkompetansen ved å gi studiemuligheter og ressurser til faglig etterutdanning til alle skolens ansatte.

At skolene selv bestemmer hvor mange lærere som er nødvendig i enhver pedagogisk setting.

Arbeide for styrket bruk av kreative og praktiske aktiviteter i skolen, inkl. skolehage, kunst, musikk og teater.

At mobbing tas på det største alvor og at både elever som mobber og den som blir mobbet straks blir ivaretatt.

At helsesøster er tilgjenglig for elevene hele skoleuken og utvide dette til et lavterskel helsetilbud.

Styrke og utvide spesialundervisningstilbud som Oasen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**