En småby på landet

Utvikling er positivt, men kan ikke bety at boligfelt eser ut over kulturlandskapet.

Vi må prioritere hvor vi skal bygge og sette tydelige krav til utforming og visjoner. Venstre vil at utbyggingen skal konsentreres til Vestby sentrum: helhetlig, kompakt, urbant og med grønne lunger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Et flott og levende sted å bo, leve og arbeide: en småby på landet.

Vestby Venstre mener at god stedsutvikling er basert på menneskers grunnleggende behov for nærhet til natur, kultur og hverandre. Vestby Venstre vil bruke planverk og avtaler aktivt til å stille krav til utbyggerne om kvaliteter på bo-, leke- og friarealer på vegne av beboerne.

Sentrumsutviklingen skal være bærekraftig, med bruk av lokalt treverk og et lavt energi-, og CO2 fotavtrykk.

Venstre vil:

At menneskers behov står sentralt i utvikling av Vestby.

At Vestby sentrum blir en livsløpsby, med tilbud for folk i alle livets faser.

At fotgjengere og syklister prioriteres.

At Vestby sentrum skal være tett knyttet til omliggende kulturlandskap med løyper og stier.

At sentrumsutvikling er bærekraftig, med lavt energiforbruk, samt fornybar energiforsyning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**