“Grønn vekst er løsningen på ledigheten.” sier Sara Sægrov Ruud og Jacob Handegard

Foto: Jan Kløvstad

Lørdagsutgaven av Agderposten forrige uke avslørte at Aust-Agder har landets høyeste ledighet. Løsningen er ikke høyere oljeaktivitet. Løsningen er å skape nye grønne arbeidsplasser. Arbeidsplasser som varer.

Mange av Aust-Agder sine industri og teknologiarbeidsplasser er knyttet opp til olje og gassektoren. Det fører til at fall i oljeprisen og lavere aktivitet gir dramatiske konsekvenser for fylket. Arbeidsledighet er skadelig for både samfunnet og enkeltindivider. Venstre lanserte 15 forslag før sommerferien for å skape 50 000 nye grønne arbeidsplasser i Norge. Et av dem er å gi fritak fra arbeidsgiveravgift i tre år for nystartede bedrifter med mindre enn 5 ansatte. Tiltakene er mange, men hovedlinjen er enkel. Det må bli enklere for folk, kommuner, fylkeskommuner, staten og bedrifter å ta grønne valg. Venstre vil bruke kompetansen til dem som er arbeidsledige til å skape en grønnere framtid. Venstre legger til rette for arbeidsplasser som ikke vil forsvinne. Arbeidsplasser som er bra for både økonomien og miljøet.

Flere av forslagene vil kunne gi oppdrag til industri og teknologimiljøer raskt. Mange av dem som er arbeidsledige vil kunne komme tilbake i jobb og få brukt sin kompetanse. Venstre vil bygge ut mer grønn infrastruktur for å få mer miljøvennlig skipsfart, bilpark og energiproduksjon. Hvis Venstre får gjennomslag for sine forslag i neste års statsbudsjett vil det bli mer lønnsomt for folk å gjennomføre energieffektivisering av boligene sine. Det er bra både for miljøet og privatøkonomien samtidig som det vil skape mange nye arbeidsplasser.

Venstre ønsker å bruke 1 milliard kroner på å framskynde utbygging av kollektivløsninger og sykkelveier. Det vil skape nye arbeidsplasser for anleggsbransjen, samtidig som det vil gjøre det langt enklere for folk å ta grønne valg når de skal bevege seg i hverdagen. Venstre skjønner at veien til et grønnere samfunn er å gjøre det enkelt og billig å ta grønne valg.

Venstres løsninger for fremtiden skiller seg fra andre partier. Ap, Høyre og FrP vil ha vekst, men vil skape den gjennom å øke produksjonen av fossil energi og dumpe gruveavfall i norske fjorder. Mdg og SV tar som Venstre miljø og klimaproblemene på alvor, men har ikke løsningene for å skape nye arbeidsplasser. Venstre er partiet for deg som synes det er fornuftig å skape nye arbeidsplasser. Arbeidsplasser som både er bra for miljøet og økonomien.

Jacob Handegard, Venstres 4.kandidat til fylkestingsvalget.

Sara Sægrov Ruud, Venstres Fylkesordførerkandidat i Aust-Agder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**