Gullfylket Nordland. Slik skal vi skinne mer!

Arne Ivar Mikalsen, Foto: Erik Iversen

Vi har alle lest artiklene som viser at det går så det griner i Nordland. Det skyldes blant annet at vi har et næringsliv som ikke er veldig avhengig av ei næring. Det skal vi være veldig glade for.

Nordland har tilgang til store mengder fornybar energi, noe som er et konkurransefortrinn for industrien. Fylket har i dag et overskudd av kraft og dette overskuddet vil bli større når de grønne sertifikatene bidrar til etablering av enda mer fornybar energi.

Nordland Venstre vil jobbe for at dette overskuddet bidrar til etablering av ny kraftkrevende industri og til etablering av datalagringssenter, istedenfor at energioverskuddet sendes ut av fylket. Det er det siste vi trenger! Vi vil foredle vannkraften lokalt i gullfylket Nordland!

Derfor vil Venstre:

  • legge til rette for infrastruktur som kan møte industriens behov
  • at industrien i Nordland får tilgang til energi på langsiktige, konkurransedyktige kontrakter
  • få på plass konkurransedyktige rammevilkår for oppbygging av storskala datasenter som ei grønn framtidsnæring
  • jobbe for å endre avgiftsregimet for å legge til rette for virksomheter som vil dra nytte av kraft produsert i Nordland
  • stille strenge miljøkrav til eksisterende og framtidig industri og samtidig sikre finansiering til miljøtiltak gjennom for eksempel Enova og klimafondet

 

Arne Ivar Mikalsen

  1. Kandidat Nordland Venstre.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**