Moderne by med umoderne kollektivtrafikk

Trond Svandal, Tommy Ødegaard

Vet du når buss nummer 357 går, eller hvilken rute buss 2450 tar gjennom distriktet? Hvis svaret er nei er du sannsynligvis ikke den eneste. Kanskje tar du ikke en eneste buss i løpet av et helt år. Sjansen er større for at du har observert mang en buss rulle gjennom Fredrikstad sentrum nærmest tom. De eneste om bord har vært en og annen pensjonist og noen skoleelever som ennå ikke har fått førerkortet. Det er få andre.

Fredrikstad og Sarpsborg har fått midler gjennom «Bypakke Nedre Glomma». Her ligger det en forventning om å styrke kollektivtransporten i regionen. Det er et premiss for den store bevilgningen og det er veldig bra. Det store spørsmålet jeg allikevel stiller meg er om politikerne i Fredrikstad og i Nedre Glomma-regionen faktisk brenner for kollektivtrafikk? Har mine kollegaer hatt og har de egentlig noen stor vilje til å skape et skikkelig godt og velfungerende buss- og kollektivtilbud, som folk flest synes er bra og som de vil bruke som et alternativ til bilen? Jeg tror man har sovet i timen lenge, ikke vært interessert og derfor heller ikke har presset på for å gjøre de nødvendige oppgraderingene og endringene. Jeg frykter at engasjementet egentlig ikke er stort nok.

Nå skal det sies at det finnes et par hederlige unntak. Byfergene har fått stor passasjerøkning og «Glommaringen» fungerer godt. Med sistnevnte har Østfold kollektivtrafikk gjort mye riktig. Ruten er enkel, avgangene er hyppige nok til at du egentlig ikke behøver å kjenne rutetidene. Den er et pålitelig og godt tilbud til bilen, akkurat det kollektivtransporten skal og må være. Men «Glommaringen» må ikke bli en sovepute som man bare kan vise til som en suksess, men samtidig unnlate å gjøre noe med resten av bussnettet i Fredrikstad.
Fredrikstad har ikke mangel på bussruter. Kommunen betjenes av busser som går på kryss og tvers, men det hele er mildt sagt uoversiktlig. Bussnumre er vanskelige å ha noe forhold til, holdeplasser er vanskelige å finne, og der du finner dem finner du knapt god og oppdatert reiseinformasjon. Det er langt mellom avgangene på mange ruter, og resultatet har blitt det mange har observert – bussene flest har få passasjerer.

Nå er det jo ikke kommunene selv men Østfold fylkeskommune som har ansvar for buss- og kollektivtilbudet i fylket (byfergene unntatt). Formelt sett har derfor ikke politikerne i Fredrikstad noe ansvar for saken. Men det betyr på ingen måte at vi ikke har og skal ha en stemme opp mot fylkesting og fylkesadministrasjon. Fredrikstad er fylkets desidert største by, og medregnet nabobyen i nord, rommer de to kommunene nær halvparten av Østfolds innbyggere. Om noen år vil regionen nærme seg 150.000 innbyggere. Da må vi også ha et kollektivtilbud og et rutenett som samsvarer med befolkningen og bosetningsmønsteret, og ikke til forhold som var mer gjeldende for noen tiår siden.

Hvilke tiltak bør gjøres? Her er det flere ting som må gjøres. Pris er ikke nødvendigvis det viktigste for folk, viser mange studier. Men kollektivtransporten skal være rimelig for folk flest. Allikevel er hyppige avganger og ruter som folk kjenner og vet hvor går viktigere. I tillegg må det være oversiktlig og god informasjon, gjerne med enkle rutekart lett tilgjengelig og lettforståelige. Endringer av ruter og flere «metroruter» eller «ringruter» kan være gode løsninger, men her må fagfolkene få gjøre en god jobb.

Beslutningene og prioriteringene vi gjør i dag har stor innvirkning på fremtidens by. At kollektivtransporten skal være viktig for Fredrikstad og Nedre Glomma-regionen er de fleste enige om, men det snakkes altfor lite om det. Få, om noen andre partier, har det høyt på agendaen.

Venstre vil at Fredrikstad skal presse på for å få forbedret og styrket kollektivnettet og -tilbudet i byen vår. Som en moderne miljøby må vi ha et godt og veltilpasset kollektivtilbud som man kan stole på og som faktisk er et alternativ til bilen. Et tilbud for folk flest. Det fortjener Fredrikstad.

Trond Svandal
ordførerkandidat, Fredrikstad Venstre
(trykket som kronikk i Fredriksstad Blad, 4. august 2015)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**