Ordførerkandidat Bjørn Ola Holm

Olga Marken

BjørnOla

Mange spør meg hvorfor jeg er villig til å forlate en god jobb i Telenor for å bli ordfører i Vikna, og hva som vil skje med Telenor i Rørvik hvis jeg slutter i min lederjobb.

Jeg har bodd på Vikna nesten hele livet, har stor familie og mange venner her. Jeg er rett og slett glad i heimkommunen min. Som ordfører håper og tror jeg at jeg kan bidra til fortsatt trivsel og vekst på Vikna. Det motiverer meg.

Vikna har mange muligheter, men står også foran krevende utfordringer. Næringslivet er på nasjonalt toppnivå. Forventet vekst vil medføre en økning i folketallet. Kommunen må gjøre sitt ved å stimulere til boligbygging, videreutvikle kystbyen og tilby gode kommunale tjenester, slik at Vikna klarer å tiltrekke seg ungdom av begge kjønn som kan sikre en bærekraftig vekst.

I nasjonale sammenligninger utført av ukeavisen Kommunal Rapport av kvaliteten på kommunale tjenester, kommer Vikna på plass nummer 388 av 428 kommuner i Norge. Barnehager og eldreomsorg er blant de områdene som løfter resultatet helt fra bunnen. Flertallskonstellasjonen bestående av Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti har hatt makten de siste 12 årene i Vikna og må ta ansvaret for denne plasseringen. Som ordfører vil jeg ta tak i denne utfordringen, og systematisk arbeide med å løfte kvaliteten på de kommunale tjenestene stein for stein innen oppvekst, helse, omsorg, næring, miljø, kultur, teknisk og plan.

Den vanskeligste politiske oppgaven kommende periode er en eventuell kommunesammenslåing. Godt håndtert kan dette gi en mer slagkraftig kommune som er bedre i stand til å løse sine oppgaver. Men dersom det blir mye strid, kan vinningen gå opp i spinningen. Som leder har jeg erfart at oppslutning og forankring kombinert med gjennomføringsevne, er nødvendig for å lykkes med endringsprosesser. Meningsmålinger viser at innbyggerne i Vikna og Nærøy er blant de mest positive i Nord-Trøndelag til kommunesammenslåing. Det er en god start. Jeg tror nøkkelen til en god prosess er å samarbeide for å finne de tiltakene som sikrer utvikling i hele Ytre Namdal, inkludert oppgavefordelingen mellom Rørvik og Kolvereid.

Rørvik er en meget viktig og stor lokasjon for Telenor Norge. Alle inntektene går gjennom organisasjonen i Rørvik og en stor del av bedriftskundene får god hjelp fra kundeservice her. De knapt 150 medarbeidere er kjent innad i Telenor for alltid å gjøre en god jobb. Jeg har fått forsikringer om at Telenor fortsatt vil satse i Rørvik. Som ordfører vil jeg også gjøre det jeg kan for å bidra til det.

Venstre har i dag 3 av 23 kommunestyrerepresentanter. Vi stiller med en god liste. Vi tror vi må få 150 stemmer flere enn sist for å få ordføreren. Det er det opp til velgerne å avgjøre.

Bjørn Ola Holm
Ordførerkandidat for Venstre i Vikna

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**