Folk først i byutviklingen

Maria Serafia Fjellstad , Foto: Jo Straube / Venstre

Byer som lykkes, kjenner sin historie, setter folk først og prioriterer å legge til rette for mange og varierte steder hvor innbyggerne kan møtes. Forslaget til sentrumsplan som Harstad Venstre går inn for, bygger på alt dette. Maria Serafia Fjellstad og Bård Borch Michalsen skriver om grønn byutvikling og sentrumsplanen i dette leserinnlegget:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Dessverre sørget Høyre, Frp og Senterpartiet før ferien for en løsning som prioriterer biler og betong, og som fjerner byens hjerte fra sjøen. Etter valget vil Harstad Venstre endre dette vedtaket.

Litt som Strøget

Ron Rønstad fra Tromsø skriver på sin blogg om arkitektur og de valg Harstad står foran (https://ronrostad.wordpress.com/about/).

Rønstad skriver først om den sentrumsplanen vi håper skal bli realisert:

“Byen skal utvides mot sjøen. Planen viser hva som er karakteristisk for Harstad sentrum. Istedetfor ei lang hovedgate er sentrum litt som Strøget i København: et nett av gater og plasser. Og utfyllingen vil utvide dette med et nytt stort byrom. Planene viser at Harstad er en by som gjør seg klar for vekst. Og som forstår viktigheten av livskvalitet for sine innbyggere. Når man utvider sentrum, gjør man det med tanke på menneskene først.”

Men hva hvis havnestyret får sin plan gjennomført? Rønstad skriver:”Det foreslås store, tomme flater og overflateparkering. Og ingen byutvidelse. Det er tydelig at bilene kommer først, og menneskene skal skvises inn der det er plass.”

Svakt økonomisk fundert

Harstad Havn og Høyre har også presentert økonomiske argumenter for sin løsning: De mener Havnas plan er finansielt solid, og at mange parkeringsplasser i havna trygger sentrumsbutikkene.

Steinar Nilsen har solid bakgrunn fra store investeringsprosjekter. I et debattinnlegg i Harstad Tidende onsdag 5. august torpederer han Havnas økonomiske vurderinger. Han får seg ikke til å tro at noen tør kalle havneprosjektet et “kvalitetssikret økonomisk fundament”, og slår fast at det er kommunen som vil få regningene på bordet. Du får regningen!

Sentrumshandelen

Handel er en vital del av et levende sentrum, og det er ikke slik at det forslag til sentrumsplan Venstre støtter, reduserer mulighetene for sentrumsbutikkene.

Forskningsleder Aud Tennøy ved Transportøkonomisk institutt (TØI) sier til Adresseavisen nylig at mange legger for mye vekt på de bilkjørende kundene: “Det som tydeligst kommer frem i forskningen på dette feltet, er at det viktigste er tilrettelegging for gående. Ved å legge til rette for gående i sentrum øker både antallet folk som bruker sentrum og omsetningen for butikkene.”

Venstre har “grønn byutvikling” som slagord ved årets valg i Harstad. Vi vil etter valget gjøre om vedtaket for sentrumsutvikling som Høyre, Frp og Senterpartiet sørget for. Vi håper velgere som deler vår visjon, bruker stemmeretten slik at kommunestyret i oktober kan vedta en byutvikling som setter folk først.

Maria Serafia Fjellstad, ordførerkandidat for Harstad Venstre

Bård Borch Michalsen, listekandidat for Harstad Venstre

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**