En kommune som skaper verdier

Venstre vil jobbe for et robust næringsliv og en utvikling med vekt på lokale verdier. Sarpsborg trenger flere lokale arbeidsplasser, og Venstre vil både ivareta eksisterende arbeidsplasser og arbeide aktivt for å etablere nye. Bedrifter, gründere og selvstendig næringsdrivende skal få gode vekstvilkår i Sarpsborg. Sarpsborg Venstre ønsker også mer fokus på turist-, service- og besøksnæringer. Vi kan gjøre mye mer ut av de attraksjoner vi allerede har, og de vi kan utvikle videre.

 

Venstre ser på bevaring av kulturminner, kulturmiljøer og eldre bebyggelse som en viktig oppgave. Dette betyr mye for steders særpreg og folks opplevelse av røtter og tilhørighet. Når kommunen arbeider med stedsutvikling og fortetting må vi ha bevissthet om å bevare det enkelte steds identitet.

 

For mange i Sarpsborg står uten arbeid. Det er viktig å sikre at alle som er i stand til å arbeide, får muligheten til å arbeide. Sarpsborg Venstre ser viktigheten av at det tilbys relevant arbeidspraksis for å forbedre erfaring og for å forhindre at man ikke blir stående på utsiden av arbeidslivet i lengre perioder.

 

Noe av det viktigste man kan gjøre for å sikre muligheten til å skape fremtidige verdier er å få ned låneutgiftene og skape en lønnsom kommuneøkonomi.

 

  • Synliggjøre utgiftene til vedlikehold av kommunal boligmasse for å unngå stort etterslep.
  • Begrense nye investeringer for å få ned kommunens gjeldsgrad.
  • Selge verdier som ikke er innenfor kommunal kjernevirksomhet.
  • Øke fokuset på interkommunalt samarbeid.
  • Gå imot en generell adgang til søndagsåpne butikker i Sarpsborg.
  • Tilby flere lærlingeplasser i kommunale virksomheter.
  • Arbeide for at flest mulig arbeidsledige og sosialhjelpsmottakere får tilbud om relevant arbeidspraksis.


**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**