Pleietrengende og demente må få flyttes til sykeavdelinga

Lørenskog Venstre ønsker mer omsorg. "Foto: Stock photo © Lighthaunter", " Foto: Stock photo © Lighthaunter"

Tana venstre vil være med å jobbe for at pleietrengende demente får verdige boforhold i tilknytning til Tana helsesenters sykeavdeling.

Dette er den viktigste nye store investeringen som må prioriteres i neste periode.

Det at demente ble flyttet over til en omsorgsbolig fra instutisjonene i Polmak og Austertana ved nybygginga var vår HOU medlem sterkt uenig i kunne være lovlig.

“Desverre var jeg fortsatt ny i gamet og politikken da dette ble gjort. Etter å ha lest gjennom paragrafene for institusjonsplasser og omsorgsboliger stilte jeg spørsmål om lovligheten for dette under møte i HOU. Ettersom jeg enda var fersk i systemet da så forsto jeg ikke at dette burde vært lagt inn skriftlig spørsmål for å få protokollført og faktisk avstemming på akkurat denne delen som egen politisk sak, men det forsvant under saken som bare ble diskutert muntlig der jeg fikk beskjed om dette var slik det var bestemt og sånn skulle det bli” sier Monica

Som eneste parti som ville beholde institusjonene i Austertana og Polmak ved forrige valg så fikk vi kun inn 1 fast plass i KST. 1 stemme som ikke var nok til å snu resten, så da ville vi heller satse på å jobbe for flertallets stemmer og heller jobbe for at tilbudet skulle bli best mulig. Stemmetallene viste at folk flest støttet omsorgsbolig i Tana.

Omsorgsboligsenteret i sentrum kan nok bli bra for de som er friske og som vil bo mer samlet. men vi synes det er veldig feil å plassere pleietrengende inn i et omsorgsenter som vil si det samme som at de har flyttet inn i egne leiligheter hvor de må leie inn hjelp og tjenester som de har daglig behov for.

Vi vil støtte opp om arbeidene og planer for å bygge ut sykehjemsplassene i tilknytning til helsesenteret i Tanabru for å få en egen demensavdeling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**