Vil jobbe for gjeninnføring av 5 km grensen for utmark

Foto: Sverre Pedersen

Gjeninnføring av 5 kilometers grensen i utmarka er viktig for Tana Venstre. Tana kommune er vell en av de kommunene i fylket som er hardest rammet av denne regelen som ble fjernet da vi skulle bli “herrer i eget hus” med Finnmarkseiendommen.
Konfliktene på vidda hardner til og lokalbefolkning klager året igjennom over at de føler seg presset bort fra sine nærområder som dem i slekter gang har brukt som sine egne områder. Før det ble nye regler via Fefo og alle slapp til så styrte innbyggerne fjell livet mye mer seg etter hvor bygdefolket viste hvem var hvor.
Nå ser og hører vi jevnlig at kommunens innbyggere slukøret kommer ned fra fjellet hvor de følte seg forvist av turister. Turister som ikke legger inn annen verdi enn fiskekortet.
Overnatting, eventuell guiding, fjellmat og utstyr er i alle hovedsak handlet der de kommer fra. Dette gir ingen fortjeneste til kommunen. Med dette har det blitt mange skjellsord. Dette er absolutt ikke bra. Det er ikke bra vi bruker skjellsord mot båre naboer som bor rett på andre siden av elva.
Nei vi må jobbe opp mot Stortinget for å få inn lovendringene til å tilbakeføre 5 kilometers grensen igjen.
Vi må samtidig gå i dialog med våre naboer. Hvordan skal vi få tilbake våre tidligere sedvaner med hvem fisker hvor uten de store konfliktene?
Tana Venstre vil ha fokus på dette opp mot vårt fylkeslag og hovedorganisasjon.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**