En offensiv fylkeskommunal kulturpolitikk

(Foto: Dreamstime.com)

Geir Kjell Andersland , Hordaland Venstres 2. kandidat til fylkestingsvalget, tidligere kulturbyråd i Bergen, har i dag et innlegg i BA om innholdet i fylkeskommunal kulturpolitikk. Les det her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Innholdet i den fylkeskommunale kulturpolitikken vil ha stor betydning for kulturlivet i Bergen. I en tid hvor markedskreftene dominerer og mange ser på kulturpolitikken mest som et nyttig instrument for andre formål, er det nødvendig først å understreke at kultur har en egenverdi uavhengig av distriktspolitiske og næringsmessige ringvirkninger. Kultur bidrar til identitetsbygging, kunnskap, dannelse og erkjennelse i samfunnet.

Geir Kjell Andersland
Geir Kjell Andersland

Kulturbyen Bergen har en særstilling for hele kulturfylket Hordaland. Hordaland Venstre mener at en fremtidsrettet fylkeskommunal kulturpolitikk derfor må innebære betydelig fylkeskommunal støtte til videre utvikling av Bergens fremtredende kulturposisjon i Norge og utenfor landets grenser. . Men Hordaland er mye mer enn Bergen, og det er selvsagt viktig at et rikt kulturliv fremelskes i hele fylket. I tillegg er Hordaland i ferd med å bli en utadrettet europeisk kulturregion med internasjonalt nettverk og samarbeid.

Venstre var meget kritisk til den kulturpolitiske skandalen som byrådet i Bergen ville ha utløst tidligere i år ved å selge Sentralbadet til høystbydende, samtidig som to av byens kulturelle flaggskip, BIT teatergarasjen og Carte Blanche mangler tilfredsstillende lokaler og truet med å rømme Bergen. Hordaland Venstre vil arbeide aktivt for å komme frem til en god løsning, slik at to av landets viktigste kulturtilbud på sitt felt forblir i Bergen og Hordaland.

Hordaland Venstre ser det som en stor kulturpolitisk seier at Hordaland Teater omsider får etablere seg i Bergen sentrum. Dette vil bidra til et løft for den nynorske scenekunsten. For Venstre er det viktig å styrke Hordaland teater nettopp som nynorsk kunstinstitusjon og som en pådriver for å fremme ny dramatikk på nynorsk.

kultur Museene er, gjennom sin forvaltning, forskning og formidling, den viktigste kulturarena for å sikre kulturarven både lokalt og regionalt. Men dagens museer skal også være samfunnsaktører som setter aktuelle spørsmål i tiden på dagsorden. Barn og unge er en viktig målgruppe, som best nås ved kreativ og moderne formidling. Hordaland Venstre støtter og vil styrke ”Museeumsløftet” for drift og investeringer.

Det er et hovedmål for Hordaland Venstre å få etablert en ny folkevalgt Vestlandsregion, gjerne bestående av Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane. Forhåpentligvis blir dette utfallet av den pågående kommune- og regionreformprosessen. I påvente av dette, men også uavhengig av utfallet, vil Venstre arbeide aktivt for å styrke Vestlandet som en kulturregion. Særlig på kulturområdet ligger det til rette for et utvidet samarbeid mellom Vestlandsfylkene. Dette samarbeidet har allerede skapt viktige kulturtilbud som Bokbåten Epos og Vestnorsk filmsenter. Sistnevnte er et særlig spennende satsningsområde med sin blanding av kultur og næring. Den nye insentivordningen, foreslått i regjeringens ferske filmmelding, kan medføre flere filminnspillinger i vakker vestlandsnatur med betydelig verdiskaping for hele vestlandsregionen.

Hordaland Venstre mener at for mange statlige kulturkroner blir konsentrert i hovedstaden. Et utvidet kulturpolitisk vestlandssamarbeid bør føre til en bedre regional fordeling av de statlige kulturmidlene.

Kunnskap og kompetanse i samfunnet er kritisk viktig. Dette gjelder også på kulturfeltet. Kulturpolitikken i Hordaland må derfor ta sikte på å videreutvikle kulturlivets samarbeid med universitets- og høykolesektoren som står sterkt i fylket. Det er et stort potensial i Hordaland for å styrke samarbeidet mellom forskning, utdanning, forvaltning kultur -og idrettsfeltet. Regionalt Forskningsfond må åpnes for prosjekter innen kultur- og idrett.

Avslutningsvis må det understrekes at bibliotekenes kulturpolitiske og samfunnsmessige rolle er meget sentral, nå mer og mer også som en arena for etnisk og sosial integrasjon.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**