Innlegg: Venstre-seier for gratis kjernetid

Foto: Maria Fromreide-Nessler

1. august innføres det gratis kjernetid i barnehagen for fire- og femåringer fra familier med lav inntekt.Dette er ett av de viktigste tiltakene for å utjevne sosiale forskjeller, og har lenge vært en viktig sak for Venstre. I statsbudsjettet for 2015 vant vi frem i forhandlingene med KrF og regjeringspartiene, og det ble satt av 51 millioner kroner til formålet.

Minoritetsspråklige

I Venstre har vi ambisjoner for alle barn, uansett bakgrunn. Barn i Norge vokser opp med ulik ballast i livet, og som politikere må vi legge til rette for at hver enkelt kan utvikle og utnytte sitt eget potensiale. Mange av de barna som i dag ikke er i barnehage, ville hatt stor nytte av tilbudet. Derfor er det for oss viktig at økonomi ikke står i veien. Vi vet at det er barn av foreldre med lav utdannelse og lav lønn som i minst grad bruker barnehagen, og i tillegg er det kun 60 % av minoritetsspråklige som går i barnehage.

Gratis kjernetid er en viktig sak for å nå de som trenger barnehage aller mest, og vi håper ordningen i fremtiden kan utvides til å også omfatte treåringer.

Emma Lind
2. kandidat for Kristiansand Venstre

(Innlegget stod på trykk i Fædrelandsvennen, 10.08.2015)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**