Kultur

Os Venstre vil i tillegg til å støtte opp om dei mange gode lag og foreningar satse på dei profesjonelle innan kultur og medianæringene.

Oseana er ein suksess vi meiner har eit enda større potensiale. For å skape enda meir aktivitet i kulturhuset trengs det fleire lavterskeltilbod som kan føre til at enda fleire oppsøker huset også utanom dei større arrangement.

Osøyro har lange og sterke tradisjonar innan handverk og kultur. Vi vil arbeide for fleire møteplassar, mediatek, visnings- rom for hand-/ kunsthandverkara/ kunstnara, samt bygg for kultur og medianæringer i sentrum.

Venstre vil:

  • Utvikle møtestader for ungdom på Osøyro.
  • Vidareutvikle Oseana med ny sal og bibliotek.
  • Etablere mediatek kombinert med visningsrom og kafé i Osøyro.
  • Satse målretta på profesjonelle kulturaktørar og styrkje samarbeidet mellom dei kommunen og Oseana.
  • Arbeide for eit bygg for kultur & medianæringa på Osøyro.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**