Utdatert kommunestruktur

Foto: Cathrine Dokken

Det er overveldende stor enighet på Stortinget om at Norge har uhensiktsmessig mange kommuner, og det er det helt sikkert i befolkningen også dersom man hadde spurt hele befolkningen i en rådgivende folkeavstemming.

Men nå nærmer det seg lokalvalg og den ene konservative politikeren etter den andre mener at det er for tidlig eller at det ikke må skje i deres kommune, – i hvert fall ikke før etter valget. De mest upålitelige politikerne er de som er for det de er for på Stortinget, men som er mot det de er for når det er lokalvalg, og så for det de er for igjen etter valget.

Norge har altfor mange små kommuner som ikke er i stand til å løse de oppgaver de er tildelt i dag. Derfor blir oppgavene i stadig større grad løst ved hjelp av ulike former for «spleiselag» med nabokommuner. Det kalles interkommunale selskap, vertskommunesamarbeid og mye annet rart. Det er nødvendig, for kommunene har vært for små lenge.

Alt dette skal administreres. Samtidig administreres alle de 428 kommunene like iherdig som før selv om altså mange av oppgavene nå er satt bort. Alle skjønner jo at dette er sløsing med skattebetalernes penger og hvis det er noe som hisser meg opp, så er det politikere som elsker å bruke andres penger. Noen av dem er slue og bruker våre barnebarns penger. Da merkes det ikke så godt i dag.

Framtida vil kreve en helt annen effektivitet og all offentlig sløsing bare må opphøre. Problemet med folkeavstemming i denne saken er at kostnaden med å si nei i første omgang bæres av storsamfunnet, mens skaden på den kommunen som sier nei vil komme mye senere. Og husk, det er innbyggerne i de minste kommunene som har mest å tjene på å knytte seg til en ny og vekstkraftig kommune.

De bør ikke satse sparepengene sine på at Stortinget vil fortsette å sende mer penger pr innbygger til de minste kommunene slik de gjør i dag. I dag bruker vi mer penger enn vi tjener i Norge, men vi bruker av formuen for å få det til å gå opp. Det fungerer dårlig i lengden, enten landet heter Norge eller Hellas.

Innbyggerne i nabokommunene til bykommunene våre frykter kanskje byens dominans i en ny kommune, men hvis jeg hadde bodd i f.eks Gausdal så ville jeg heller prøvd å se hva slags muligheter som åpner seg dersom byen Lillehammer blir en del av et framtidig Stor-Gausdal, – eller hva nå kommunen skal hete.

Stem for all del ikke inn politikere som har tenkt å stikke kjepper i hjula for denne prosessen. Sånt sløseri har vi bare ikke råd til.

 

Roger Granum, fylkesleder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**