Venstre starter valgkampen!

Topp 5 fylkesting MRV, Øivind Leren

Møre og Romsdal Venstre starter i morgen valgkampen i de tre største byene i Møre og Romsdal. Vi setter fokus på hvordan vi kan gjøre byene mer urbane, og fylket mer attraktivt for kvinner å bo i, og komme tilbake til. Vi vil også sette fingeren på det store vedlikeholdsetterslepet på veiene våres og vår plan for nye miljøvennlige ferger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Topp 5 fylkestingskandidater starter valgkampen torsdag 13. august klokken 10:00 i Ålesund og på Averøy, før alle møtes i Molde for felles åpning.

Venstre ønsker denne gangen å rette et spesielt fokus på den store kvinneflukten fra vårt fylke, og hva vi kan gjøre for å stoppe dette. En undersøkelse fra 2014 viser at det i Møre og Romsdal bare er 902 kvinner pr. 1000 menn i aldersgruppen 30-39 år som ansees som en etableringsalder. Landssnittet for samme periode var 941 kvinner pr. 1000 menn. Trenden er nedatgående etter en topp for noen år tilbake.

Videre setter Venstre fokus på vedlikeholdsetterslepet på veier som. Flere steder oppleves veiene som så dårlige at det går ut over yrkesjåførenes helse.Nå viser nye analyser foretatt av KS(kommunenes interesseorganisasjon), et beregna vedlikeholdsetterslep på kommunale veger på mellom 30 og 40 mrd.kr på landsbasis. Det samlede registrerte etterslepet på fylkes- og kommunevegene viser at det kreves en storstilt nasjonal dugnad over tid for å oppnå en akseptabel standard på distriktsveiene våre!

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**