Venstre vil gjøre Åsane grønnere

Foto: Francisco Munoz

– Vi politikere må rette ryggen og stille sterkere krav til hvordan vi ønsker at Åsane skal bygges ut, sier Per-Arne Larsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Venstre har i dag fem representanter i bystyret, og ligger an til å få det samme under årets valg.

Venstre-politikeren fra Rolland er partiets tredjekandidat, og dermed så godt som sikret fast plass i bystyret. Det kan vise seg viktig for et Åsane som alt for lenge har vært bygget på dispensasjoner.

Ingen by for gående

– Hovedprosjektet for Venstre er å gjøre Bergen grønnere, slik at vi får den fremtidsrettede og bærekraftige byen som alle snakker om, åpner han.

– Vi vil ha en by som setter folk foran biler.

– Det har vi vel en del av allerede?

– Nei. Det går biler på kryss og tvers i det historiske Bergen og i sentrum. Dette er ingen by for gående, og i hvert fall ikke for syklende. Det vil vi gjøre noe med.

Får Venstre viljen gjennom, vil dette bety slutt på biltrafikken over Bryggen, gjennomgående sykkelveier og en by som bygges tettere med plass til flere arbeidsplasser og innbyggere.

– Selv om jeg er fra Åsane, så synes jeg at alle skal ofre litt i en kamp for å få sentrum til å blomstre igjen.

Bybanen langs Bryggen

En viktig sak i den sammenhengen handler vel så mye om Åsane.

– Bybanen i dagen gjennom sentrum vil gi langt flere innbyggere som vil etablere seg uten bil, og vil ønske å bo nært sentrum, mener han.

– Jeg er overbevist om at en bybanetrasé i dagen vil gjøre sentrum sterkere.

– Du mener en dagløsning over Bryggen?

Per-Arne Larsen er Venstres 3. kandidat i Bergen og bor i Åsane med kone og to små barn. Per-Arne er opptatt av å gjøre Åsane til en grønnere bydel som er bedre tilrettelagt for barn og unge.
Per-Arne Larsen er Venstres 3. kandidat i Bergen og bor i Åsane med kone og to små barn. Per-Arne er opptatt av å gjøre Åsane til en grønnere bydel som er bedre tilrettelagt for barn og unge.

– Ja, og jeg er sikker på at den løsningen nå vinner frem. For Åsane vil dette være udelt positivt. Den er hurtigst å bygge, like rask som en tunnelbane, inkluderer sykkeltunnel gjennom Eidsvåg og gir mulighet for å opprettholde ekspressbusstilbudet.

– Men bybanen til Fyllingsdalen bygges først?

– Det ser slik ut, såfremt det ikke oppstår uventede problemer. For Åsane er det likevel, oppi alle tapene, en liten seier at det er vedtatt at bybanen skal gå helt til Vågsbotn.

Hurtigbuss til sentrum

Larsen mener at det er viktig å poengtere at en dagløsning betyr at dagens busser fortsetter som i dag. Stamrutene 3 og 4 kan da, i stedet for å gå mellom Åsane terminal og Bergen sentrum, mate til Bybanen og være tverrgående i Åsane. Dessuten skal ekspressbussene opprettholdes som et viktig alternativ for de som vil hurtig inn til byen.

En tunnelløsning vil derimot være så dyr å drifte at det ikke blir penger igjen til å opprettholde ekspressbussene, tror Larsen.

– Det vil i så fall være en gigantisk krise for Åsane.

Et grønnere Bergen

For Venstre er det ingen sak som er viktigere enn å skape en grønnere by.

Bybanen er et viktig verktøy til å gjøre noe med det, ikke minst siden det er fylkespolitikerne som ellers sitter med hånden på rattet i spørsmål om kollektivtrafikk.

Den grønne politikken handler også om det åpenbare; å ta vare på grønne lunger; samt å skape gode oppvekstvilkår for barn og unge.

– Alt dette henger sammen. Som voksne politikere har vi et ansvar for å skape en bærekraftig fremtid for barna våre. De er det viktigste vi har, sier han.

– Vi må gjøre få flere arbeidsplasser sentralt i Åsane, kombinert med boliger i det samme området.

Et trivelig bydelssentrum

– Skal ikke folk bo i Hordvik eller Salhus?

– Jo, men for å få et levende grønt sentrum må vi få flere til å bo sentralt. Åsane sentrum er det største kollektivknutepunktet i hele Bergen. Her er det skoler, barnehager og butikker; alt innen rekkevidde. Men det betinger at vi gjør det sentrale Åsane til et trivelig sted å bo. Da er ikke løsningen å bygge enda et varehus ved Ulsetstemma, slik Arbeiderpartiet og Høyre har stemt for.

– Dersom velgerne vil stemme på et parti som faktisk vil gjøre Åsane grønnere, så er det oss. Høyre har ikke så høy grønn troverdighet, og Arbeiderpartiet stemmer stort sett alltid sammen med Høyre, hevder Larsen, og viser til at de to partiene stort sett alltid har stemt likt i alle de store sakene som har gjort Åsane slik det er blitt.

Hardt mot hardt

– Velgerne skal kunne stole på at Venstre vil kjempe for et grønnere Åsane uansett hvilke partier vi går i byrådsforhandlinger med, lover han.

– Vi politikere må rette ryggen og stille sterkere krav til hvordan vi ønsker at Åsane skal bygges ut. Det som er mest synd, er at Åsane sentrum ble lagt på is.

Larsen mener her at dersom eierne bak Åsane storsenter ikke vil nyutvikle sentrumsområdet på den grønne og urbane måten som ligger i planene, bør politikerne også kunne tenke nytt om hvor alle offentlige tjenester kan lokaliseres. Da er svaret ikke nødvendigvis på Åsane storsenter.

Å sikre bærekraftig økonomisk vekst er Venstres viktigste sak.
Å sikre bærekraftig økonomisk vekst er Venstres viktigste sak.

Antikvert syn på byutvikling

– Kanskje dette kunne vært en gulrot for de som vil utvikle C-feltet eller Nyborg, foreslår han.

– Så får heller eierne bak Åsane storsenter innse at deres syn på byutvikling tilhører 70-tallet. Den viktigste mangelen i den typen byutvikling er å tenke at det skal være trivelig for mennesker også utenfor butikkenes åpningstider. Nøkkelen da er, som nevnt over, å skape et sentrum der det er plass både til å bo og jobbe – og der det er plass til barn.

På barnas side

– Jeg er veldig opptatt av å skape gode oppvekstvilkår for barn. Dette handler om å skape gode nærmiljøer, med barnehager og skoler innen gangavstand.

Når det gjelder barnehager, har Venstre gått i bresjen for såkalt rullerende opptak, som betyr at alle barn skal ha rett til barnehageplass fra den dagen de fyller ett år – såfremt foreldre/foresatte har søkt i tide.

– Dette vil være et gigantisk løft som krever prioriteringer, men vi har fått de borgerlige partiene og Arbeiderpartiet til å si at de ønsker å jobbe mot dette. Så vi tror at vi skal få det til på sikt.

Du kan også lese intervjuet på side 6 – 7 i Åsane Tidende onsdag 12. august.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**