Vil ha gratis barnehage for dem som trenger det mest

.

Venstres leder Trine Skei Grande skriver i et innlegg i Dagbladet at hun ønsker gratis kjernetid i barnehagen også for treåringer. – Vi fikk gjennomslag i statsbudsjettet for gratis kjernetid for 4-5-åringer, i neste budsjettforhandling vil vi gå et skritt videre og gi treåringene det samme tilbudet, sier Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Trine Skei Grande – Vi har fremmet dette i alle år med rødgrønt styre, uten respons. Det ble en kamp på borgerlig side,
men Høyre selger nå denne saken veldig høyt og er nok fornøyd med det vi har fått til, sier Grande til Dagbladet.

Fra 1. august har alle familier med barn på 4 eller 5 år og inntekt under 405.000 rett til 20 timer i uka med gratis barnehage. Ordningen kom på plass etter at Venstre sikret at det i statsbudsjettet ble satt av 51 millioner til gratis kjernetid for 4 og 5-åringer i lavinntektsfamilier. 1. mai ble det også innført en moderasjonsordning for lavinntektsfamilier som følge av budsjettavtalen mellom regjeringen og Venstre. Den skal sikre at ingen familier betaler mer enn seks prosent av inntekten sin for en barnehageplass. Dette er en ordning som gjør barnehagen billigere for alle familier med lav inntekt.

– Barn får bedre språk av å gå i barnehagen, og de gjør det bedre på skolen. Flere av dem fullfører videregående og flere tar høyere utdanning. Samtidig vet vi at det er barn av foreldre med lav utdannelse og lav lønn som benytter barnehagen minst. I tillegg er det bare 75 prosent av minoritetsspråklige barn som går i barnehagen. For mange er kostnaden et hinder, skriver Grande i debattinnlegget. Hun mener at barnehageprisene må være så lave at de ikke er et relevant argument for om barn skal i barnehage eller ikke.

Les mer om hva Venstre mener om barnehage

– Det kan være andre argumenter for at foreldre ikke ønsker å ha barna i barnehage, men økonomi skal ikke være et av dem. Derfor mener jeg at barnehagen må bli gratis for alle. Kanskje ikke over natta, men i løpet av noen år. Og vi må starte med de eldste barna slik at de blir best mulig forberedt til skolen, skriver Grande. Hun legger ikke skjul på hva som er Venstres langsiktige mål i barnehagepolitikken.

– Vi vil ha alle unger i barnehagen. Det er bra for barna, bra for familiene og bra for Norge, avslutter Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**