Hva har Venstre fått til i Tromsø?

Daniel Skog

Venstre har vært en del av det borgerlige byrådet i Tromsø siden 2011. Vi har gjort Tromsø grønnere, mer sosialt og liberalt. Venstre satser på barn og unge. Nå gjennomføres den største kunnskapssatsingen på lærerne i Tromsøskolen noensinne. Samtidig styrkes det forebyggende psykiske helsearbeidet gjennom 50% økning av helsesøstre i kommunen. Venstre gjør det enklere å ta grønne valg. Derfor har vi gjennomført et stort løft i Tromsømarka, og nå får vi bygget nytt kollektivfelt langs Stakkevollvegen.

Venstre har med 2 av 43 kommunestyrerepresentanter og 1 byråd, gjennomført mye av det vi lovde velgerne.

Venstre satser på skolen i Tromsø.

Vi lovde at vi skulle satse på etter- og videreutdanning for lærere, og bygge Sommerlyst skole. I 2011 fikk 8 lærere etterutdanning. Høsten 2014 fikk 64 lærere tilbud. En god lærer er det viktigste for en god skole.

Venstre bygger Tromsø:

  • Nytt Tromsøbad – folkehelse, svømmeopplæring og idrettsanlegg
  • Ny Sommerlyst skole – ferdig høsten 2016
  • Ombygging av gamle brannstasjon – storsatsing på ungdomskultur og musikkmiljøet i Tromsø
  • Ny normallhall og rulleskiløype på Storelva – en del av tidenes idrettsløft

Venstre gjør Tromsø grønnere

Gjennom Tromsømarka-prosjektet og Tromsøpakke 3, har det blitt investert over 100 millioner kroner i grønn infrastruktur.

Venstre gjør Tromsø mer liberalt

Gjennomført en kommune som sier Ja! Vekst i kafeer/uteliv og mindre offentlige reguleringer.

Venstre får gjennomslag nasjonalt:

  • Framsenteret trinn 2 – kunnskap, miljø og nordområdesatsning i ett
  • Copernicus-programmet – betyr verdiskapning for over 700 millioner for Tromsø-bedrifter
  • Såkornfond til Nord-Norge – Over 300 millioner kr i privat og offentlig kapital til investeringer
  • Sjakk-OL – Berget tidenes største internasjonale idrettsarrangement i Nord-Norge
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**