På vei mot gratis barnehage

Foto: Jo Straube / Venstre

I dag går 96,6 % av alle 3-5 åringer i barnehage. Det er bra for ungene, det er bra for foreldrene, og det er bra for Norge. Barn som har gått i barnehage får bedre språk og gjør det bedre på skolen, flere av dem fullfører videregående og flere tar høyere utdanning. Samtidig vet vi at det er barn av foreldre med lav utdannelse og lav lønn som benytter barnehagen minst. I tillegg er det bare 75 % av minoritetsspråklige barn som går i barnehagen, i følge SSB. For mange er kostnaden et hinder. Det er et hinder Venstre mener vi kan og bør fjerne.
Fortsatt er det sånn at det betyr noe hvilken adresse du vokser opp på. Det betyr noe hvilke ressurser og hvilken inntekt foreldrene dine har, hvor de kommer fra og hvilke muligheter de har til å følge opp. Det betyr noe hvilken bakgrunn du har. Det betyr noe hvilken bagasje du i utgangspunktet er utstyrt med for om du skal lykkes i livet eller ikke. Venstres mål er at alle gjennom egen innsats skal kunne bli akkurat det de vil. Barns bakgrunn skal ikke avgjøre deres fremtid. Derfor må vi bekjempe fattigdom og sikre at alle barn får mulighet til å forfølge sin drøm.

Det betyr at barnehageprisene må være så lave at de ikke er et relevant argument for om barn skal i barnehage eller ikke. Det kan være andre argumenter som gjør at noen foreldre vil vente lenger med å ha barna i barnehage, men økonomi skal ikke være et hinder for noen. Derfor mener Venstre at barnehagen må bli gratis for alle. Kanskje ikke over natta, men i løpet av noen år. Og vi må starte med de eldste barna slik at de blir best mulig forberedt til skolen.

Et godt og rimelig barnehagetilbud er ett av de viktigste tiltakene for å utjevne sosiale forskjeller i samfunnet. Derfor var det noe Venstre prioriterte høyt i budsjettforhandlingene med regjeringen, og vi er glade for å ha fått de andre borgerlige partiene med på det. Fra 1. august har alle familier med barn på fire eller fem år med lav inntekt rett til 20 timer i uken med gratis barnehage. Ordningen kom på plass etter at Venstre fikk gjennomslag i forhandlingen om statsbudsjettet for at det ble satt av 51 millioner til gratis kjernetid for 4 og 5-åringer i lavinntektsfamilier. Det vil si at alle familier med barn på 4 eller 5 år som har enn inntekt under 405.000 kroner, skal få 20 timer i uken med gratis barnehage.

1.mai ble det også innført en moderasjonsordning for lavinntektsfamilier. Moderasjonsordningen skal sikre at ingen familier betaler mer enn seks prosent av inntekten sin for en barnehageplass. Dette er en ordning som gjør barnehagen billigere for alle familier med lav inntekt. Jo mindre en familie tjener, jo mindre betaler de for å ha barn i barnehagen. Moderasjonsordningen er også et resultat av budsjettforliket mellom regjeringspartiene og Venstre og Kristelige folkeparti.

Begge disse ordningene er viktige bidrag til at enda flere får muligheten til å benytte seg av et godt og rimeligere barnehagetilbud. Det har vært viktig for Venstre å nå de som trenger barnehage aller mest. Vi kommer til å jobbe for at både ordningen med gratis kjernetid og lavere barnehagepris for dem med dårlig råd kan bli ytterligere utvidet i årene som kommer.

Ragnhild Saxebøl, leder og førstekandidat Hobøl Venstre
Ingunn Herseth Hensel, leder og førstekandidat Eidsberg Venstre
Thorbjørn Sandem, andrekandidat Askim Venstre
Trine Skei Grande, leder i Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**