Ulv

Foto: Christian Pedersen (tatt under kontrollerte forhold), Foto: Christian Pedersen

Ski Venstre ser det som positivt at vi har ulv i våre skoger. Ulv er en like naturlig del av norsk natur som andre arter og er heldigvis på vei tilbake etter å ha vært utryddet fra norsk natur. At noen føler frykt ved at ulven er tilbake dreier seg hovedsakelig om at det er en relativt ukjent art for mange. Men ulven er ikke farlig for mennesker og den siste tidens advarsler mot å oppholde seg i skogen med barn er dessverre med på å forverre en frykt som er ubegrunnet og basert på myter og mangel på kunnskap.

Å si at ulven ikke bør være i Norge fordi den ikke er truet globalt blir det samme som å si at vi også skal la fjellrev, villrein og alle de andre artene som globalt ikke er truet forsvinne fra Norge.

Ski Venstre velger å lytte til forskere og fagfolk som jobber med de store rovdyrene som sier at ulv ikke er grunn til bekymring. Man skal derimot være forsiktig med å bevege seg inn i ulverevir med hund, da disse kan oppleves som inntrengere. Det er kun ett stort viltlevende pattedyr som har skadet mennesker i våre områder og det er elg. Ski Venstre oppfordrer derfor innbyggerne til fortsatt å bruke marka som før selv om vi har fått ulv i våre skoger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**