De som styrer i Eidsvoll uten å være valgt

Det sies ofte at kommunevalg er mer personvalg enn partivalg. Men hva med de som styrer utviklingen uten å være folkevalgte? Det er ikke rikspolitikerne som er tema her. Per Aage Pleym Christensen skriver om de som styrer utviklingen i Eidsvoll uten å være folkevalgte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Innbyggerne i Eidsvoll kan sikkert ha mye å utsette på de som ble innvalgt i kommunestyret for fire år siden. Men har du tenkt på at det bestemmes ting som angår Eidsvoll, men ikke av de som er folkevalgte? Plutselig skjer det noe i ditt nærmiljø og du saumfarer avisen for informasjon, eller spør naboer og kolleger om de vet noe. Når jeg nå skal nevne noen slike saker så er jeg sikker på at du husker dem. Men vet du hvem som tok avgjørelsen? Når du ikke kan troppe opp i rådhuset eller på Kafé Henrik for å klage til de folkevalgte, hvem skal du klage til da?

Her er eksempler på saker, og de som bestemte:

Skal det opprettes vinmonopolutsalg på Råholt? Det bestemmer Vinmonopolet. Også om utsalget i Sundet skal legges ned eller flyttes.

Legge ned postkontor? Opprette, flytte eller legge ned post i butikk? Det bestemmer Posten Norge.

Hvor skal lensmannskontoret være? Det bestemmer Politidirektoratet.

Gjenåpne strekningen Dal – Eidsvoll for persontrafikk på toget? Det bestemmer NSB.

Togstopp på Minnesund. Jernbaneverket har ansvar for infrastrukturen for et togstopp.

Statens vegvesen bestemmer over trafikkstasjonene.

Det er et mål at folk skal reise mer kollektivt. Men at det er mulig å benytte både tog og buss på en reise, uten at det blir for mye venting mellom avganger, det bestemmes av NSB og Ruter.

Beslutninger som styrer utviklingen

For Sundet vil det bety mye om Vinmonopolet flytter utsalget sitt til et annet sted. Kundegrunnlaget for butikkene bestemmes ikke bare av hva butikkene selger, hvor mange som har Sundet som nærmeste handelssentrum, men også om det finnes andre tilbud som trekker folk. For eksempel et utsalg for Vinmonopolet.

For utviklingen av Sundet som kommunesentrum vil det være viktig at innbyggere nord og syd i kommunen kan reise kollektivt til Sundet. Men selv om det går tog fra Dal til Eidsvoll gjelder det ikke persontrafikk. Minnesund har togstopp – men togene stopper ikke der. Det vil også ha mye å si både for Minnesund at det gjenåpnes togstopp der.

Det var trafikkstasjon i Eidsvoll for kjøretøykontroll og for å fornye førerkort. Så ble trafikkstasjonen flyttet til Jessheim og senere ble ansvaret for fornyelse av førerkort flyttet til Kjeller.

Hva med Jernbanetraseen på vestsiden av Vorma og Østsiden av Mjøsa? Den er det faktisk kommunestyret som bestemmer gjennom sin arealpolitikk. Men avgjørelsen kan overprøves av rikspolitiske myndigheter.

Hva kan de lokale folkevalgte gjøre?

Jernbaneverket og Politidirektoratet er institusjoner i staten. Posten, Vinmonopolet, og NSB eies av staten, og Ruter eies av Oslo kommune og Akershus fylkeskommune.

Når beslutningene disse tar har så stor betydning for utviklingen av lokalsamfunn er det viktig at det går an å kommunisere med dem, og at de hører på innspill og synspunkter. En ordfører eller lokal folkevalgt skal ikke behøve å lese i lokalavisen at lensmannskontoret eller vinmonopolutsalget er flyttet, eller at store arealer for friluftsliv og rekreasjon er båndlagt til annen bruk.

Statsstyrte institusjoner og statseide selskaper må kunne instrueres politisk hvis de tar beslutninger uten å konferere med berørte lokalsamfunn på forhånd eller tar beslutninger som har store skadevirkninger, bør det være mulig å instruere dem fra overordnet politisk nivå.

Politikerne på alle tre nivåer kan sikkert bli flinkere til å kommunisere, slik at det blir mulig for lokale folkevalgte å påvirke beslutninger andre tar for lokalsamfunnet de er valgt som representanter for. Det kan ikke være slik at anonyme byråkrater i statlige institusjoner og ledelsen i hel- og halvoffentlige særselskaper skal ta så viktige beslutninger for lokalsamfunn, uten noen form for folkevalgt innflydelse og kontroll.

Artikkelen stod på Lesernes EUB 13.august.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**