Venstrefolk er spennede!

Andebu Venstre er et lokallag av Venstre, Norges eldste parti. Det kommer ikke til å stå mye om Andebu Venstre sin historie her, selv om den er både lang og spennende.

Venstrefolk i Andebu er som folk flest: Forskjellige, – og vi trives med det!
Vi er kanskje mer enn normalt opptatt av individets frihet og ansvar. Vi er grønne og løsningsorienterte. Venstrefolk setter pris på kortreist mat, gjerne også lokalt brygg, helst til kulturinnslag fra det lokale kulturliv.
Vi er opptatt av åpenhet og at lokaldemokratiet skal være reelt.

Andebu Venstre jobber for et varmere og grønnere samfunn som ønsker å fremme den enkeltes utviklingsmuligheter, slik at alle skal få så fullverdige liv som de har potensiale til å skape seg i samspill med andre mennesker. Individets frihet er derfor en grunnleggende verdi, men helt meningsløs uten individets ansvar. Frihet til og frihet fra, er like viktige størrelser. At folk har frihet fra fattigdom, forurensing, forfølgelse og diskriminering er et ansvar som ligger både på storsamfunnet og den enkelte.

Andebu Venstre er framtidsoptimistiske i et samfunn i konstant utvikling og forandring. Vi erkjenner at verdenssamfunnet står foran enorme utfordringer, og at disse også angår oss! Vi vil derfor være en pådriver for et grønt skifte. Energiproduksjon må i større og større grad bli fornybar og bærekraftig! Vi må etterspør de grønne løsningene i alt vårt virke i kommunen, slik at det dannes et marked for en grønn økonomi.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**