God skole og folkehelse i en konsentrert kommune

Line Stokholm håper på støtte til forslag om at forsamlingsrommet på Drøbak skole må settes i stand., Foto: Ivar Ruud Eide

Vi er svært langt unna at det er behov for å ta fra folk kort vei til skogen, sa Venstres varaordførerkandidat Line Stokholm da partiene presenterte seg i Rotary.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Innlegg i Rotary 12. august 2018.

Det er 5 hovedpunkter i Venstres program for kommende periode – alle bygger videre på politikken vi er kjent for i Frogn. Levende folkestyre, et godt sted å vokse opp, Levende by og bygd, Grønt skifte, og å tilrettelegge for helse.

Venstre er opptatt av et levende folkestyre. Politiske organer skal styre kommunen på vegne av borgerne. Borgerne skal ha godt innsyn i alle prosesser og mulighet til å stille politikerne til ansvar. Når vi er opptatt av utvalgsstruktur og en løsningsorientert administrasjon så handler det om dette. Men vi skal ikke snakke så mye om det i dag.

Et godt sted å vokse opp

Venstre er opptatt av at Frogn skal ha en skole i toppklasse. Når det står i kommuneplanen at Frogn skal ha en skole blant de beste i landet, faglig og sosialt, er det en formulering fra Venstres program ved forrige kommunevalg. Faglig, fordi basisferdighetene lesing, skriving, regning, digital kompetanse og muntlig formidling er byggestener for å klare seg videre i livet. Men også sosialt, fordi det er så mye annet skolen også skal kvalifisere de unge for. Vi vil ha en trygg skole med nulltoleranse for mobbing, vi vil ha en skole med mer fysisk aktivitet, vi vil ha en sterk skolehelsetjeneste som er integrert i skolehverdagen.

Vi ønsker også å se på hvilke tidstyver som finnes i lærernes hverdag, og sørge for å frigjøre lærernes tid til elevene, slik at lærerne i størst mulig grad brukes til undervisning, og ikke møter og skjemautfylling. Tanken om å nedlegge Seiersten har vi aldri vært for, men vi tror det kan være verdt å se på om Seiersten og Drøbak kunne dele administrasjon og enkelte funksjoner, siden de ligger et steinkast fra hverandre.

Vi er også opptatt av at elevene får nyte godt av kulturskolens tilbud. Vi vil ha ventelistegaranti, og vi vil at tilbudene i større grad skal legges rundt på alle skolene. Det er trygt for barna, og enklere for familiene, at lærerne reiser ut heller enn at alle elevene må komme seg til Dyrløkkeåsen.

Vi ønsker at det skal være flere barnehageopptak i året. Vi vet at dette koster, men også at det er en viktig reform for familiene som fort blir gående i måneder uten et tilbud fordi barna er født i oktober i stedet for august. Vi vil derfor be rådmannen utrede hva det vil koste å innføre dette tilbudet helt eller gradvis.

Levende by og bygd

Venstre er opptatt av å skape liv og røre i Drøbak, og at det skal finnes muligheter på Frogn-bygda. Dette skjer ikke av seg selv. Flere offentlige funksjoner og handelstilbud har de senere årene forsvunnet fra Drøbak sentrum, det siste nå er at også kulturen skal flytte opp til Dyrløkke. Det hjelper ikke å konvertere enda flere næringslokaler i sentrum til boliger for å snu denne utviklingen. Med unntak av pensjonistene er folk flest nemlig ikke hjemme når sentrumsbutikkene er åpne, de er på jobben, og de spiser lunsj, har forretningsmøter og handler der de jobber eller på vei til eller fra fra jobben. Frognfolk, hyttefolk, Follofolk og turister trengs for å skape en levende by. Det må tilrettelegges bedre for de som vil satse i Drøbak – med parkering, nye attraksjoner, og lokaler som kan romme handelsmotorer som et større supermarked, for eksempel.

Mange har reagert på at vi vil bruke Bankløkka til noe annet, og at vi foreslår rådhus. Det er viktig å forstå sammenhengen dette forslaget står i. Vi vil flytte arbeidsplasser til sentrum slik at flere får ærender ned hit. Vi vil finne steder å bygge boliger der folk kan løse mange av sine reisebehov til fots, på sykkel og med buss. Seiersten og rådhustomta er et slikt sted. Vi vil løse parkeringsproblemet som gjør at biler kjører rundt og rundt og venter på parkeringsplass på gode utfartsdager, det skremmer folk fra å bruke byen. Og vi har ikke noe prestisje knyttet til at det akkurat skal være funksjonen rådhus som bygges her, vi synes det er en god ide, men er også åpne for bedre ideer.

Grønt skifte

Vi i Venstre er glad i marka, i fjorden, og i kulturlandskapet i Frogn. Vi mener det må være aller siste utvei å bygge ut Frogn på en slik måte at folk får lengre vei til skogen, og slik at private overtar strendene, og vi mener det må være aller siste utvei å bygge ned jordene. Vi er svært langt unna siste utvei her i kommunen. Rådmannen har fått regnet ut at det kan bli næring, parkering under bakken, og bilfrie boområder for flere hundre familier der det i dag er parkering og lave næringsbygg langs Ullerudsletta. Det er også beregnet at rådhustomta kan gi 300 nye boliger. Når dette er brukt, har Drøbak mange hytteområder nært sentrum der vi ikke har noe imot at folk får lov å bo hele året og betale skatt til Frogn, hvis det legges til rette.

Vi har også behov for å styrke Nordre Frogn gjennom moderat tettstedutvikling ved Dal, både ved å ta i bruk hytteområdene og med noe nybygging.

Det er helt unødvendig å bygge ut Kolstad, uansett er det ikke behov for boligene der de neste 50 årene hvis vi utnytter allerede bebygde arealer først.

Tilrettelegge for helse

Vi må planlegge for en ny fremtid, samtidig som vi fullfører de prosjektene vi nå setter i gang. Venstre har vært budsjettpartner med Høyre og Fremskrittspartiet de tre siste årene, og Senterpartiet i to av dem. Vi har styrt Frogn-økonomien slik at vi har 100 millioner i disposisjonsfond, samtidig som vi har lagt opp til en stor satsing på å ruste Frogn for fremtiden. Nytt helsebygg skal snart bygges. Seiersten idrettspark rustes opp nå, og vi får et nytt badeanlegg om et par år. Vi bygger omsorgsboliger slik at vi skal ha gode tilbud for de som er for syke til å bo der de er i dag, men for friske for sykehjem. Dette makter vi å gjøre uten å innføre eiendomsskatt.

Stem Venstre, så skal vi gjennomføre dette, og legge til rette for et grønt skifte som skaper en miljøvennlig kommune med konsentrert bebyggelse og fortsatt kort vei til rekreasjon i skogen og på fjorden. Godt valg!

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**