Valgstand i Kviteseid sentrum

Foto: Birgit Taugbøl Bang

Kviteseid Venstre hadde infostand med ordførerkandidaten Tor Arne Mælen og noen av listetoppene fredag, 14. august i Kviteseid sentrum.

Selv om det ikke var veldig mange innbyggere som tok sjansen til å snakke med Venstres ordførerkandidat, så ble det en del diskusjon: Kommunereformen, situasjonen i barnehagene og skolene, bosetting og næringspolitikk var hovedtemaene blant besøkende på standen.

Hva kan gjøres for å snu en negativ trend? Det ble tydelig at Kviteseidinger ønsker seg flere attraktive arbeidsplasser, en satsing på moderne barnehager og skoler, et mer intens engasjement for reiselivsbransjen og en forenet Vest-Telemarks kommune – temaer som Kviteseid Venstre har fokus på.

Tor Arne Mælen var tydelig på at Venstre ville satse på oppvekstsektoren i Kviteseid kommune: “Barnehagene og skolene i kommunen må styrkes, fordi utdanning er fremtidens svar på samfunnets fremtidige utfordringer. Vi trenger barnehager og skoler som forbereder barna våre for et konkurranseutsatt liv. Venstre lover å prioritere barnehagene og skolene i Kviteseid både utstyret som trengs og faglig utvikling og påfyll som personalet bør få.

“Som selvstendig næringsdrivende skjønner jeg selv veldig godt at det kan være vanskelig å starte opp sin egen næring hvis man ikke får tilstrekkelig støtte,” sier Tor Arne Mælen. “Gründere trenger ofte risikokapital som de ikke får i distrikts-Norge. Dette er viktig for å kunne utløse støtte fra Innovasjon Norge og andre støtteordninger. Derfor er det veldig viktig hvordan kommunens næringsfond blir brukt: Vi kan gi bort litt penger til alle som søker dette – eller vi kan låne penger i større omfang til noen av de som søker. Ved å bruke næringsfondenes penger som lån kan hver eneste krone komme flere bedrifter til gode. Slik bør vi satse i fremtiden.”

Et ofte stilte spørsmål var hva Venstre synes om kommunesammenslåing. “Først og fremst skal vi ivareta Vest-Telemark som en region,” svarte Tor Arne Mælen flere ganger, “og dette betyr at det er helt naturlig for oss at alle 6 Vest-Telemarks kommuner slår seg sammen til en kommune. Vi har Vest-Telemark Rådet, Vest-Telemarks Kraftlag, Vest-Telemarks Museum, Vest-Telemarks Blad, Vest-Telemarks Næringsutvikling, Vest-Telemarks PPT, Barnevernssamarbeidet i Vest-Telemark, samarbeid om brann- og feievesen osv. Etter tiår med å bygge en Vest-Telemark identitet ville det være rart hvis vi ikke klarte å få det til med en kommune for alle innbyggere i Vest-Telemark. Så vi håper på positive signaler fra Fyresdal, Tokke og Vinje etter kommunevalget.”

Oppsummeringen etter infostanden var positiv: “Selv om vi hadde ønsket flere diskusjoner, så viste samtalene at folk ønsker seg et politikkskifte. Folk flest i Kviteseid ønsker en politikk som satser på forendringer og på fremtiden – ikke skjønnmaling men optimisme, ikke bakvendt «det ordner seg» men fremtidsrettet «vi må gjøre noe»”. Tor Arne Mælen avslutter oppsummeringen med en variasjon av slagordet til Kviteseid Venstre: “Stem Venstre med hjartet og hovud – så skal vi få det til!»

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**