En varm helse-og sosialpolitikk

De fleste i kommunen vår har det godt. Kommunen måles etter hvor sterk den er på hvordan den legger til rette for de som trenger det mest.

Inderøy Venstre vil kombinere det å ta vare på det som fungerer med det å tørre å ta nye spennende valg og tenke nytt. Brukere må få en mye sterkere innflytelse på sin egen hverdag og på innholdet i de tjenestene den enkelte har bruk for.

 

Inderøy Venstre vil:

  • Fjerne egenandelen på trygghetsalarm.
  • Få en helhetlig plan for bruk av velferdsteknologi for å gjøre det mulig å bo lenger hjemme for de som ønsker det.
  • Et mye sterkere fokus på faste stillinger i helse- og omsorgsenhetene.
  • Ha en fortsatt sterk satsing på psykisk helse og rusomsorg.
  • Legge tilrette for at lokale private initiativ kan bidra innen helse og omsorg.
  • Bevare Flyndra som en viktig del av det kommunale tjenestetilbudet.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**