Flere studentboliger i Oslo

Foto: Jo Straube

Studentene er viktige for byen. Venstre vil at Oslo skal være Norges beste studentby. – Vi ønsker at flere studenter skal ha tilgang på rimelige studentboliger. De 1500 studentboligene som godkjennes på Kringsjå vil bidra til at flere får en god ramme rundt studentlivet i byen, sier Espen Ophaug.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

God tilgang på studentboliger er nødvendig for å gi like muligheter for utdanning til alle. Flere studentboliger letter presset i leiemarkedet og bidrar positivt til byutvikling. Derfor vil Oslo Venstre bidra til å nå målet om 4 000 nye studentboliger innen 2020.

Venstre vil:
• Bidra til at alle studenter følger seg velkomne og som en del av byen.
• Se utbygging av studentboliger i et byutviklingsperspektiv.
• Låne bort egnede tomter til SiOs flyttbare modul-studentboliger.
• Innføre enklere reguleringskrav for studentboliger, blant annet fjerne krav til parkeringsplasser, og ha faste saksbehandlere.
• Bidra til at SiO når målet om 4 000 nye studentboliger innen 2020, blant annet ved å tilby billige tomter og utarbeide en studentboligstrategi i samarbeid med samskipnaden.
• Forskuttere statlige tilskudd til studentboliger etter modell fra Stavanger.
• Styrke kollektiv- og sykkelveinettet til og mellom de største studiestedene og studentbyene og utvide nattbusstilbudet.
• Opprette bysykkelstativ ved de største studiestedene og studentbyene, som Blindern, Gaustad, Nydalen, Kringsjå, Sogn, Bjølsen og Majorstua ved Chateau Neuf.
• Samordne SiOs velferdstjenester og kommunens tjenester bedre.
• Tilby flere studierelevante deltidsjobber og praksisplasser i kommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**